7 oktober, 2017

Filter

Datumintervall
I vissa postmoderna diskurser ses sanningen som sådan ofta som suspekt. I synnerhet i samband med interreligiös dialog och mötet mellan olika religioner kan sanningsanspråk i sig ibland uppfattas som...
Kristna och muslimer tillber samma Gud och Muhammed skulle nog av kristna kunna betraktas som en profet, om än i begränsad omfattning. Dessa hypoteser presenterades i lördagens första föreläsning under...