3 januari, 2018

Filter

Datumintervall
av THOMAS IDERGARD År 1981 publicerade den skotske filosofen Alasdair MacIntyre boken After Virtue som kom att bana väg för dygdetikens återkomst i en moralfilosofi dominerad av konsekvenskalkyler och handlingskriterier....