7 januari, 2018

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av MIKAEL SCHINK Carl Rudbeck skriver i sin understreckare i Svenska Dagbladet den 5 januari att världen inte går att förstå utan religion på grund av att det är ett...
Påven vill under sitt veckolånga besök i Chile och Peru träffa personer från ursprungsbefolkningar. Han har bett om att få samtala med företrädare för Araukanienregionen i Temuco i södra Chile....