8 maj, 2020

Filter

Datumintervall
Måndag 11 maj 19.00 via Zoom: ”Etty Hillesum: Liv, tankar, tolkning.” Öppen föreläsning, ingen föranmälan. Att delta via Zoom är gratis, och kräver bara dator eller mobil enhet med tillgång...
av SYSTER INGRID OSB Inte om man frågar Csaba Perlenberg på Göteborgs-Tidningen. I ledartexten den 2 maj ifrågasätter han Roland Utbults uttalande att förbönerna gjort honom frisk från covid-19. Perlenberg...
Generalvikarien i stiftet Essen i Tyskland, Klaus Pfeffer, har i ett uttalande med anledning av 80-årsminnet av det tyska angreppet på Polen krävt en fördjupad undersökning av den tyska katolska...