18 juli, 2021

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Påven Franciskus har den 16 juli offentliggjort en skrivelse av karaktären motu proprio (latin: av egen impuls) med titeln Traditionis custodes (”Traditionens väktare”). Däri stadfäster påven normer som ska gälla för...