3 april, 2023

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Påven Franciskus kommer personligen att leda alla gudstjänster under Stilla veckan och påskdagen. Den påvliga ceremonimästaren Diego Ravelli informerade på måndagen (3 april) om gudstjänsternas tidpunkter och upplägg enligt föreskrifter...
Påven Franciskus återupptog på måndagen sina uppdrag och gav flera audienser. Bland annat tog han emot en delegation från anställda vid den nationella italienska socialförsäkringsanstalten, med anledning av denna institutions...
CHRISTER STURMARK, förläggare vid  Fri Tanke förlag, intervjuar i den senaste Fri Tanke-podden Signums chefredaktör jesuitpater Ulf Jonsson, med anledning av förlagets utgivning av Ulf Jonssons bok Gud och andra...