juni 2, 2023

Filter

Datumintervall
Datumintervall
I en uppmärksammad intervju från 2013 hävdade påve Franciskus att kyrkans viktigaste och primära budskap är ”Jesus Kristus har frälst dig!”. Vad innebär egentligen det? Vad ligger i detta för...