24-procentig ökning av prästvigningar i Spanien på ett år

Antalet katolska prästvigningar i Spanien har på bara ett år ökat med 24 procent. År 2018 vigdes totalt 135 män till präster jämfört med 109 män 2017, enligt nyligen publicerad statistik från landets katolska biskopskonferens.

Ärkestiftet Madrid noterar det högsta enskilda antalet vigningar förra året, 14 stycken, följt av stiftet Valencia med 10 och stiftet Toledo med åtta. Under året har också färre seminarister avslutat sina studier än tidigare, 123 stycken jämfört med 152 föregående år, samtidigt som det totala antalet män som finns inskrivna vid landets prästseminarier har minskat något från 1263 till 1203.

Det finns ingen enskild förklaring till den stora ökningen under bara ett år. Det återstår att se om utvecklingen fortsätter. En spansk präst, fader Julio Gómez, som kommenterar utvecklingen i brittiska Catholic Herald, påpekar att det inte gjorts någon särskild nationell kampanj för kallelser under de senare åren. Han påpekar också att nära hälften av landets alla prästseminarister kommer från 15 av totalt 70 stift. I synnerhet sju av dessa 15 står ut på ett särskilt sätt med sammantaget just nu mellan 40 och 60 inskrivna seminarister vardera. Bland annat nyss nämnda Toledo och Valencia.

Fader Gómez efterlyser en djupare studie av villkoren men tror själv att kombinationen av biskopar som prioriterar klassisk, ortodox förkunnelse, förekomsten av folkfromhet, unga präster som i sin tur inspirerar kulturen för kallelser och ett bra ungdomsarbete kan vara avgörande. Han exemplifierar med Baskien som är en av Spaniens mest sekulära regioner där antalet prästkallelser har varit mycket litet under 30-40 år. ”Under det senaste decenniet har de baskiska stiften fått tre nya, aktiva biskopar som sammantaget har lyckats öka antalet seminarister från 11 till 33.”

I Spanien finns också 14 seminarier som utbildar präster för den missionsinriktade katolska rörelsen ”den neokatekumenala vägen”, från hela världen. Antalet inskrivna studenter vid dessa seminarier uppgår till ca 230, vilket motsvarar nära 20 procent av alla i hela Spanien. Hela 24 seminarier har färre än fem studenter under innevarande läsår vilket kan indikera behovet av organisatoriska reformer av prästutbildningen.

Catholic Herald, 2019-03-13

Källa: länk här