24 statsöverhuvuden till helgonförklaringen i Rom

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Minst 24 statsöverhuvuden från hela världen kommer att närvara vid helgonförklaringen av påvarna Johannes XXIII och Johannes Paulus II nu på söndag. Hittills har ytterligare 35 länder tillkännagett deltagande på hög nivå, sade Vatikanens talesperson, Federico Lombardi på torsdagen. ”Några officiella inbjudningar till länderna har inte Heliga stolen skickat ut. Den som vill delta är välkommen”, enligt Lombardi. Följaktligen har 93 delegationer från regeringar och internationella organisationer anmält att de kommer. Om även den avgångne påven Benedictus XVI, är bland dessa är oklart.

Även många företrädare för andra religionsgemenskaper kommer att dyka upp vid tilldragelsen meddelade Lombardi vidare. Man förväntar sig ortodoxa och anglikaner samt företrädare för de protestantiska kyrkorna. På grund av sin kritiska inställning till helgonförklaringar skickar de sistnämnda dock inte några officiella delegationer, heter det. Judendomen och islam kommer också att representeras på hög nivå. Lombardi framhöll att båda påvarna särskilt hade bidragit mycket till kyrkans förhållande till judarna. Någon namnlista över personer från de båda religionerna finns det dock inte att finnas.

Dessutom kommer enligt Lombardi 130 till 150 kardinaler, cirka 1 000 biskopar och 6 000 präster att närvara vid ceremonin på Petersplatsen. Bland koncelebranterna återfinns Roms kardinalvikarie Agostino Vallini, Johannes Paulus II:s tidigare privatsekreterare, Krakóws ärkebiskop, kardinal Stanislaw Dziwisz och biskopen av Bergamo, Francesco Beschi.

Efter det att själva helgonförklaringen uttalats av påven Franciskus kommer en procession att bära fram reliker från de nya helgonen till altaret. Huvudrelikerna från Johannes XXIII kommer att bäras av hans syskonbarn. En blodsrelik av Johannes Paulus II kommer enligt Lombardi att eventuellt åtföljas av en person som blivit helad på förbön av Johannes Paulus II. Vid firandets avslutning kommer påven Franciskus att hälsa på de internationella gästerna utanför Peterskyrkan och via en rundtur med papamobilen möta de troende på Petersplatsen.

Kathpress 2014-04-24

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Minst 24 statsöverhuvuden från hela världen kommer att närvara vid helgonförklaringen av påvarna Johannes XXIII och Johannes Paulus II nu på söndag. Hittills har ytterligare 35 länder tillkännagett deltagande på hög nivå, sade Vatikanens talesperson, Federico Lombardi på torsdagen. ”Några officiella inbjudningar till länderna har inte Heliga stolen skickat ut. Den som vill delta är välkommen”, enligt Lombardi. Följaktligen har 93 delegationer från regeringar och internationella organisationer anmält att de kommer. Om även den avgångne påven Benedictus XVI, är bland dessa är oklart.

Även många företrädare för andra religionsgemenskaper kommer att dyka upp vid tilldragelsen meddelade Lombardi vidare. Man förväntar sig ortodoxa och anglikaner samt företrädare för de protestantiska kyrkorna. På grund av sin kritiska inställning till helgonförklaringar skickar de sistnämnda dock inte några officiella delegationer, heter det. Judendomen och islam kommer också att representeras på hög nivå. Lombardi framhöll att båda påvarna särskilt hade bidragit mycket till kyrkans förhållande till judarna. Någon namnlista över personer från de båda religionerna finns det dock inte att finnas.

Dessutom kommer enligt Lombardi 130 till 150 kardinaler, cirka 1 000 biskopar och 6 000 präster att närvara vid ceremonin på Petersplatsen. Bland koncelebranterna återfinns Roms kardinalvikarie Agostino Vallini, Johannes Paulus II:s tidigare privatsekreterare, Krakóws ärkebiskop, kardinal Stanislaw Dziwisz och biskopen av Bergamo, Francesco Beschi.

Efter det att själva helgonförklaringen uttalats av påven Franciskus kommer en procession att bära fram reliker från de nya helgonen till altaret. Huvudrelikerna från Johannes XXIII kommer att bäras av hans syskonbarn. En blodsrelik av Johannes Paulus II kommer enligt Lombardi att eventuellt åtföljas av en person som blivit helad på förbön av Johannes Paulus II. Vid firandets avslutning kommer påven Franciskus att hälsa på de internationella gästerna utanför Peterskyrkan och via en rundtur med papamobilen möta de troende på Petersplatsen.

Kathpress 2014-04-24