30 000 ungdomar på Taize-möte i Rotterdam

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Mer än 30 000 ungdomar från hela Europa deltar just nu i Taize-rörelsens Europeiska ungdomsmöte. Mötet börjar idag, tisdagen den 28 december, och pågår fram till nyårsdagen. I år äger mötet rum i den holländska hamnstaden Rotterdam. Det är 33:e året i rad som Taize-rörelsen arrangerar ett sådant europeiskt ungdomsmöte kring nyår.

Mötet är ekumeniskt och öppet för ungdomar från olika kristna samfund. Deltagarna bor i familjer i Rotterdam, men även skolor, församlingar och idrottsanläggningar erbjuder övernattningsmöjligheter. Morgon, middag och kväll samlas man för gemensam bön. Däremellan finns tid för tankeutbyte och diskussioner i grupper kring olika teman, som exempelvis aktuella samhällsfrågor. Nyårsaftonen firrar man gemensamt som ”en fest för alla folk”, med bland annat en gudstjänst på temat världsfred.

Påven Benedictus XVI har sänt ett budskap till deltagarna i ungdomsmötet, där han uppmuntrar dem att stå emot vår tids överdrivna individualism och att istället främja en solidarisk hållning gentemot världens alla lidande människor. Även den Anglikanska kyrkans primas, ärkebiskop Rowan Williams, har sänt ett hälsningsbudskap till mötet i Rotterdam. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon skriver också i ett hälsningsbudskap att ”jag hoppas och räknar med att ni håller den världsvida solidaritetens fackla brinnande”.

Rotterdam är födelsestad för den store renässanshumanisten Erasmus, och år 2009 utsågs staden till Europas ungdomshuvudstad. Nästa års Taize-nyårsmöte kommer att äga rum i Berlin.
Mer info https://www.taize.fr/sv

Kathpress 2010-12-28

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Mer än 30 000 ungdomar från hela Europa deltar just nu i Taize-rörelsens Europeiska ungdomsmöte. Mötet börjar idag, tisdagen den 28 december, och pågår fram till nyårsdagen. I år äger mötet rum i den holländska hamnstaden Rotterdam. Det är 33:e året i rad som Taize-rörelsen arrangerar ett sådant europeiskt ungdomsmöte kring nyår.

Mötet är ekumeniskt och öppet för ungdomar från olika kristna samfund. Deltagarna bor i familjer i Rotterdam, men även skolor, församlingar och idrottsanläggningar erbjuder övernattningsmöjligheter. Morgon, middag och kväll samlas man för gemensam bön. Däremellan finns tid för tankeutbyte och diskussioner i grupper kring olika teman, som exempelvis aktuella samhällsfrågor. Nyårsaftonen firrar man gemensamt som ”en fest för alla folk”, med bland annat en gudstjänst på temat världsfred.

Påven Benedictus XVI har sänt ett budskap till deltagarna i ungdomsmötet, där han uppmuntrar dem att stå emot vår tids överdrivna individualism och att istället främja en solidarisk hållning gentemot världens alla lidande människor. Även den Anglikanska kyrkans primas, ärkebiskop Rowan Williams, har sänt ett hälsningsbudskap till mötet i Rotterdam. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon skriver också i ett hälsningsbudskap att ”jag hoppas och räknar med att ni håller den världsvida solidaritetens fackla brinnande”.

Rotterdam är födelsestad för den store renässanshumanisten Erasmus, och år 2009 utsågs staden till Europas ungdomshuvudstad. Nästa års Taize-nyårsmöte kommer att äga rum i Berlin.
Mer info https://www.taize.fr/sv

Kathpress 2010-12-28