3000 år gammalt hus funnet i Israel

En överraskande upptäckt har gjorts i närheten av den israeliska hamnstaden Haifa. Under utgrävningar vid fornlämningsplatsen Tel Schikmona har arkeologer stött på ruinerna av ett hus som beräknas vara omkring 3 000 år gammalt. Byggnaden går tillbaka till konungatiden i Israel (med början ca 1 000 f. Kr.) och består av fyra rum. Fyndet är ett av de bäst bevarade av det här slaget, meddelade Haifa-universitetet i går, söndagen den 3 juli. Arkeologer undersökte området redan på 1960- och 1970-talen och fann då rester av ett byggnadskomplex som daterats till den sena bronsåldern, det vill säga
1 600 år f. Kr. Området och dess fornlämningar blev dock därefter inte vidare utforskat förrän nu.

Universitetet i Haifa betraktar det som närmast ett under att man från gamla fotografier av tidigare utgrävningar nu lyckats lokalisera det nyligen upptäckta fyndet. Det heter i meddelandet att man dessutom har upptäckt ett personligt sigill med hebreisk och fenikisk skrift från perioden mellan 1000 och 700-talen f. Kr. Ytterligare andra fynd från denna period vittnar, enligt arkeologerna, om handelsförbindelser med det som i dag är Cypern och Libanon.

Under utgrävningarna vid Tel Schickmona, som pågår sedan ett halvår tillbaka, har man också upptäckt ägodelar och föremål från persiska och bysantinska invånare från 300- till 600-talen e. Kr. Däribland flera golvmosaiker, mynt och vapen. Platsen blir nu ett arkeologiskt reservat och kommer så småningom att öppnas och göras tillgängligt för allmänheten.

Kathpress