80 dominikaner firar 800 år

brdersystrarochlekmnav MALIN LOMAN
För att fira sin ordens 800-årsjubileum samlades ett 80-tal dominikaner till ett möte i Höör och Lund 20–22 maj. Förutom nordiska dominikaner från alla grenar deltog även gäster från Frankrike, Polen och Vitryssland med flera länder. [Foto: Broder Marie-Augustin O.P.]

Under fredagen befann sig dominikanerna i Höör. Tre föredrag belyste ordens kallelse och uppdrag idag. Först ut var broder David Caron O.P. (Ordo Praedicatorum) från New Orleans. En av hans uppgifter är att vara ”barmhärtighetsmissionär” [läs mer här], därtill utsedd av påven under detta Barmhärtighetens år. Han talade under rubriken ”Preaching the Perfect Storm of Joy”. Titeln anspelar på en speciell form av storm som uppstår då högtryck möter lågtryck, och ur mötet uppkommer något nytt. Den gudomliga barmhärtigheten möter jubileet, och framför oss ligger framtiden.

Fader David lyfte fram exempel på hur Jesu barmhärtiga handlande i Nya testamentet – han undervisar, helar, bespisar, förlåter och kallar. Vårt kall är att nå ut med barmhärtighet. Den helige Dominikus liv präglades av att han praktiserade barmhärtighet. Barmhärtighet och sanning är för vår ordensgrundare ett. Han predikade vid gränserna, vid marginalerna, förde dialog. Dialog är ett begrepp som andra talare återkom till.

Broder Antoine Lévy O.P., verksam vid Östra Finlands Universitet och Studium Catholicum i Helsingfors, reflekterade över det dominikanska uppdraget i Norden i dag. Han inledde med en bild av ett långsamt framskridande vägarbete, som fick illustrera hur lång tid det tar att uträtta saker i Norden. Till dominikanernas uppgifter i Norden hör att vara en katolsk röst och att hjälpa katolikerna att fördjupa sin tro, snarare än att omvända nordborna till katolska kyrkan.

Syster Catherine Joseph Droste O.P. är professor i moralteologi vid Angelicum i Rom. Hennes rubrik var ”Sent to the world”. Hon talade om dominikansk glädje, och hon anknöt till Jesaja 52:7: ”Härligt är att höra budbärarens steg när han kommer över bergen, han som bär bud om seger, som ropar ut goda nyheter, bär bud om räddning.”

Nyckelordet är, enligt syster Catherine Joseph, inte stegen utan det bud som bringas. Men det är ändå på sin plats att anknyta till steg, fötter, Dominikus vandringar. Här återkommer temat dialog. Dialog förutsätter lyssnande, Dominikus lyssnade till dem han mötte som befann sig vid kyrkans utkanter.

På kvällen svarade ordensmästaren, broder Bruno Cadoré, på frågor. Vilken är ordens främsta utmaning idag? Att ta sig tid att lyssna till dem som lyssnar på oss. Och hur kan orden hållas samman, som en familj? Att enskilt, men i andlig gemenskap, läsa lectio divina på ordens hemsida [läs mer här]. Bidragen kommer från olika ordensmedlemmar, och genom bibeltext, kommentarer och böner kan man glädjas åt rikedomen och mångfalden inom orden.

På lördagen var allmänheten inbjuden till program i Lunds stadshall. Några medverkande med relativt kort varsel lämnat återbud, vilket generalvikarien broder Pascal-René Lung O.P. kommenterade med orden ”Dominikanorden kan organisera kaoset”.

Temat för lördagen var sanning och relativism. Inledningsvis talade ordensmästaren. Gud är engagerad i en konversation med mänskligheten, och att söka sanningen är att spåra denna sanning. Han betonade också vikten av att fortsätta det samtal, den dialog, som orden vid sin början förde i gränstrakterna.

Stig Steen, professor i thoraxkirurgi, talade utifrån sina erfarenheter från vården. Om välfärdsstagen och Socialstyrelsen förefaller lyfta fram de materiella värdena, vill Steen peka på det andligas betydelse för vårt välbefinnande. Kärlek och vänskap är viktiga faktorer.

Sanning och moral diskuterade ingående av syster Catherine Joseph O.P.. Som lärare i moralteologi möter hon ungdomars resonemang om samvetsfrihet. Kyrkan lär att ingen kan tvingas att handla mot sitt samvete. Denna lära tenderar att missförstås och missbrukas, om man inte grundligt analyserar vad samvetet är och hur det formas. Att detta ämne engagerar visades av den mängd av frågor och kommentarer som följde.

Avslutningsvis fördes ett panelsamtal om sanning och relativism. Vittnesbörd framfördes om sanningssökande bland unga i dag, och – igen – betonades vikten av dialog.

Jubileumsmötet inramades och bars upp av liturgin. Olika kommuniteter hade förberett tideböner, gudstjänster firades med inslag av olika språk.

På lördagkvällen firade vi högtidlig vesper i Lunds domkyrka. Aldrig har i modern tid så många dominikaner gått i procession i denna helgedom, möjligen vid dåvarande generalmästaren Vincent de Couesnongles O.P. besök i Lund 1983. Ordensmästaren Bruno Cadoré predikade, körsångare från domkyrkoförsamlingen och Lunds katolska församling medverkade.

Jubileet avslutades på Heliga Trefaldighets dag med mässa i S:t Thomas av Aquino kyrka.

Mellan programpunkterna fick ordenssyskonen tillfälle att lära känna varandra och ta del av dominikanskt liv i olika sammanhang och förhållanden. Kanske dessa mindre möten är väl så betydelsefulla som de stora samlingarna.

Malin Loman 2016-05-28

brdersystrarochlekmn