Adéle von Gegerfeldt. In memoriam

Av Augustin Kock

Tre rosenkransar vill i dag jag vira
på Heliga Trefaldighetens fest,
i trosfrändskap ditt minne stilla fira
med bön, så höves det din ande bäst.

Det är som om din fromma suckan höjde
sig från din tomma plats i denna stund
och än vi i gemensam andakt dröjde
vid helgedomens gyllne altarrund.

Den trons förtörnelse, som svåra stungit
i denna värld, där mänskan mest far vill,
för dig i ohöljd tydning ut har sprungit.

Och efter stoftets år, som dig betvungit,
du hör ett tiden motsatt vara till,
där nu din röst med helgons sammanklungit.

I St. Arildsmånaden.

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)