Alf Härdelin avliden

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Alf Härdelin, professor i teologi, avled i Uppsala den 4 augusti. Han föddes 1927 och växte upp i en prästfamilj i Hälsingland. År 1954 blev han prästvigd i Svenska kyrkan, som han tillhörde fram till sin konversion till den katolska kyrkan 1963. Han disputerade i teologi vid Uppsala universitet 1965 och blev docent i praktisk teologi. 1990 tilldelades han professors namn.

Under en lång och mycket produktiv livsgärning som akademisk teolog kom han att ägna sin forskning inte minst åt en rad framträdande gestalter i den katolska kyrkans historia, däribland Hildegard av Bingen, den heliga Birgitta och John Henry Newman.

Förutom teologin var musiken ett av hans stora intressen i livet.

I Signum publicerade Alf Härdelin en rad artiklar under årens lopp. Bland dem återfinns bland annat Mystik och politik hos den heliga Birgitta (Signum 8/2003), Gammal tro med ny musik – reflektioner i en kyrkomusikalisk kristid (Signum 7/2011), och På spaning efter en teologi för hela människan (Signum 2/2010). I den senare artikeln sammanfattar Alf Härdelin sin vision för hur en levande teologi kan och bör gestaltas.

I artikeln Spiritualitet i medeltidens Sverige presenterar professor Sven-Erik Brodd hans vetenskapliga verksamhet, särskilt hans studier över medeltidens spiritualitet (Signum 8/2006).

Requiemmässan äger rum i sörmländska Floda kyrka fredagen den 22 augusti klockan 11.

RIP

Red. 2014-08-17

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Alf Härdelin, professor i teologi, avled i Uppsala den 4 augusti. Han föddes 1927 och växte upp i en prästfamilj i Hälsingland. År 1954 blev han prästvigd i Svenska kyrkan, som han tillhörde fram till sin konversion till den katolska kyrkan 1963. Han disputerade i teologi vid Uppsala universitet 1965 och blev docent i praktisk teologi. 1990 tilldelades han professors namn.

Under en lång och mycket produktiv livsgärning som akademisk teolog kom han att ägna sin forskning inte minst åt en rad framträdande gestalter i den katolska kyrkans historia, däribland Hildegard av Bingen, den heliga Birgitta och John Henry Newman.

Förutom teologin var musiken ett av hans stora intressen i livet.

I Signum publicerade Alf Härdelin en rad artiklar under årens lopp. Bland dem återfinns bland annat Mystik och politik hos den heliga Birgitta (Signum 8/2003), Gammal tro med ny musik – reflektioner i en kyrkomusikalisk kristid (Signum 7/2011), och På spaning efter en teologi för hela människan (Signum 2/2010). I den senare artikeln sammanfattar Alf Härdelin sin vision för hur en levande teologi kan och bör gestaltas.

I artikeln Spiritualitet i medeltidens Sverige presenterar professor Sven-Erik Brodd hans vetenskapliga verksamhet, särskilt hans studier över medeltidens spiritualitet (Signum 8/2006).

Requiemmässan äger rum i sörmländska Floda kyrka fredagen den 22 augusti klockan 11.

RIP

Red. 2014-08-17

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)