Alla Chiles biskopar beredda att avgå

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Efter ett tre dagar långt möte i Vatikanen med påven Franciskus har samtliga 34 katolska biskopar i Chile i går erbjudit sig att avgå som en konsekvens av de allvarliga förseelser som de gjort sig skyldiga till i samband med sexuella övergrepp på minderåriga i landet.

Påven Franciskus har i en 10 sidor lång skrivelse till de chilenska biskoparna förklarat att det krävs en mycket grundlig respons på de övergrepp och missförhållanden som uppdagats. Missförhållanden har avslöjats steg för steg under det senaste året, inte minst genom det påvliga sändebudet Charles Scicluna, som på påvens Franciskus uppdrag gjort en mycket omfattande undersökning av missförhållandena inom kyrkan i Chile. Det huvudsakliga problemet med de chilenska biskoparnas agerande är att många av dem har känt till förekomsten av övergrepp men inte vidtagit åtgärder för att stoppa övergreppen eller anmäla dem. Hur många av Chiles 34 biskopar som nu kommer att avskedas är ännu oklart, och det är i skrivande stund oklart om verkligen alla av dem haft kännedom om övergrepp. Men i sitt brev menar påven att biskoparna också har ett gemensamt kollektivt ansvar för att en tystnadskultur kunnat råda, så att övergreppen inte stoppats och anmälts.

Den 10 sidor långa skrivelse som påven distribuerade till biskoparna redan i början av mötet i Vatikanen har delvis gjorts tillgänglig genom den chilenska TV- och radiokanalen Tele13. Att skrivelsen verkligen kommer från påven har i dag, fredag, bekräftats av Vatikanen. En sammanfattning med utdrag ur påvens text finns på hemsidan för Tele13 (via länken här).

Påvens 10-sidiga dokument, som alltså delades ut i början av biskoparnas möte med påven i Vatikanen, innehåller skarpa formuleringar. Påven skriver att det i den katolska kyrkan i Chile finns ”ett öppet, smärtsamt sår”, vilket hittills ”har behandlats med en medicin som långt ifrån har helat, utan snarare tycks ha fördjupat såret i omfattning och smärta”.

Han säger också att: ”Problemen som den kyrkliga gemenskapen genomlever i dag kan inte lösas endast genom att ta itu med konkreta fall och begränsa det hela till att avskeda personer; detta – och jag säger det tydligt – måste visserligen ske, men det är inte tillräckligt. Man måste gå längre. Det skulle vara oansvarigt från vår sida att inte fördjupa oss i sökandet efter rötterna och strukturerna som har tillåtit att dessa konkreta händelser kunde äga rum och få fortsätta.”

Påven skriver här med andra ord att ”personer” kommer att avskedas, något som biskoparna själva nu alltså förklarat sig beredda på. Hur många biskopar som faktiskt kommer att få sluta är dock alltså ännu inte klart.

Mot slutet av den 10 sidor långa texten talar påven Franciskus om missförhållanden av olika slag som beskrivits i bland annat Charles Sciclunas rapport. Präster som har anklagats för sexuella övergrepp ska ha flyttats till andra platser där de kunnat fortsätta sin tjänstgöring och i vissa fall varit i direkt kontakt med minderåriga. Ärenden med anklagelser om sexuella övergrepp har dessutom behandlats på ett ytligt sätt, trivialiserats. I vissa fall, skriver påven, har biskopar och överordnade inom religiösa ordnar gravt negligerat att skydda minderåriga och utsatta personer. Dessutom ska dokument med belägg för att sexuella övergrepp har ägt rum förstörts. Brister i utbildningen av blivande präster påpekas också.

Red. 2018-05-18

https://www.t13.cl/noticia/nacional/exclusivo-documento-reservado-del-papa-obispos-revela-fallas-descubrio-iglesia-chilena

Källa: The Tablet, via länken här

Vatican News, på italienska via länken här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Efter ett tre dagar långt möte i Vatikanen med påven Franciskus har samtliga 34 katolska biskopar i Chile i går erbjudit sig att avgå som en konsekvens av de allvarliga förseelser som de gjort sig skyldiga till i samband med sexuella övergrepp på minderåriga i landet.

Påven Franciskus har i en 10 sidor lång skrivelse till de chilenska biskoparna förklarat att det krävs en mycket grundlig respons på de övergrepp och missförhållanden som uppdagats. Missförhållanden har avslöjats steg för steg under det senaste året, inte minst genom det påvliga sändebudet Charles Scicluna, som på påvens Franciskus uppdrag gjort en mycket omfattande undersökning av missförhållandena inom kyrkan i Chile. Det huvudsakliga problemet med de chilenska biskoparnas agerande är att många av dem har känt till förekomsten av övergrepp men inte vidtagit åtgärder för att stoppa övergreppen eller anmäla dem. Hur många av Chiles 34 biskopar som nu kommer att avskedas är ännu oklart, och det är i skrivande stund oklart om verkligen alla av dem haft kännedom om övergrepp. Men i sitt brev menar påven att biskoparna också har ett gemensamt kollektivt ansvar för att en tystnadskultur kunnat råda, så att övergreppen inte stoppats och anmälts.

Den 10 sidor långa skrivelse som påven distribuerade till biskoparna redan i början av mötet i Vatikanen har delvis gjorts tillgänglig genom den chilenska TV- och radiokanalen Tele13. Att skrivelsen verkligen kommer från påven har i dag, fredag, bekräftats av Vatikanen. En sammanfattning med utdrag ur påvens text finns på hemsidan för Tele13 (via länken här).

Påvens 10-sidiga dokument, som alltså delades ut i början av biskoparnas möte med påven i Vatikanen, innehåller skarpa formuleringar. Påven skriver att det i den katolska kyrkan i Chile finns ”ett öppet, smärtsamt sår”, vilket hittills ”har behandlats med en medicin som långt ifrån har helat, utan snarare tycks ha fördjupat såret i omfattning och smärta”.

Han säger också att: ”Problemen som den kyrkliga gemenskapen genomlever i dag kan inte lösas endast genom att ta itu med konkreta fall och begränsa det hela till att avskeda personer; detta – och jag säger det tydligt – måste visserligen ske, men det är inte tillräckligt. Man måste gå längre. Det skulle vara oansvarigt från vår sida att inte fördjupa oss i sökandet efter rötterna och strukturerna som har tillåtit att dessa konkreta händelser kunde äga rum och få fortsätta.”

Påven skriver här med andra ord att ”personer” kommer att avskedas, något som biskoparna själva nu alltså förklarat sig beredda på. Hur många biskopar som faktiskt kommer att få sluta är dock alltså ännu inte klart.

Mot slutet av den 10 sidor långa texten talar påven Franciskus om missförhållanden av olika slag som beskrivits i bland annat Charles Sciclunas rapport. Präster som har anklagats för sexuella övergrepp ska ha flyttats till andra platser där de kunnat fortsätta sin tjänstgöring och i vissa fall varit i direkt kontakt med minderåriga. Ärenden med anklagelser om sexuella övergrepp har dessutom behandlats på ett ytligt sätt, trivialiserats. I vissa fall, skriver påven, har biskopar och överordnade inom religiösa ordnar gravt negligerat att skydda minderåriga och utsatta personer. Dessutom ska dokument med belägg för att sexuella övergrepp har ägt rum förstörts. Brister i utbildningen av blivande präster påpekas också.

Red. 2018-05-18

https://www.t13.cl/noticia/nacional/exclusivo-documento-reservado-del-papa-obispos-revela-fallas-descubrio-iglesia-chilena

Källa: The Tablet, via länken här

Vatican News, på italienska via länken här