Allt går under i Västerlandet, utom katolska kyrkan

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Upsala Nya Tidning publicerar i dag, lördag den 15 mars, en helsidesintervju med docenten i religionshistoria Christer Hedin. Intervjun kretsar kring frågan om kristendomens överlevnad på lång sikt i Västerlandet. Hedin, som själv  beskriver sig som ”tillhörande Svenska kyrkan men inte särskilt aktiv”, säger i intervjun att frikyrkligheten kan vara på utdöende, medan den katolska kyrkan däremot kommer att leva vidare. Hedin menar också att Ulf Ekmans förestående konversion till katolska kyrkan är ett tecken i tiden: ”Jag tror att det är en del av början på en stor återgång till de gamla religionerna. Många intellektuella troende inser att det finns mycket av värde i den katolska tron. När man i framtiden ser tillbaka på vår tid tror jag att man kommer att kunna se att det fanns en 150 år lång period av frikyrklighet, men som inte varade längre än just så.”

I intervjun i Upsala Nya Tidning säger Christer Hedin vidare att frikyrkligheten svarar mot en längtan efter att ”uppleva en euforisk lyckokänsla”, men att ”när människan mognar tycks hon söka sig till kyrkor där det finns stillhet, eftertanke och tradition”. Katolska kyrkans styrka ligger, enligt Hedin, i kombinationen av intellektuell reflexion, tradition och flexibilitet: ”Allt går under till slut här i Västerlandet, utom den katolska kyrkan. ( …) De har en perfekt avvägning av konservatism och flexibilitet, den är både inåt- och utåtvänd. Det finns en stark tradition som skapar  trygghet och som långsamt kan anpassas efter samtiden.”

Intervjun finns på sidan A 12 i Upsala Nya Tidning, men den finns däremot inte (åtminstone ännu inte) utlagd på tidningens hemsida.

Red. 2014-03-15

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Upsala Nya Tidning publicerar i dag, lördag den 15 mars, en helsidesintervju med docenten i religionshistoria Christer Hedin. Intervjun kretsar kring frågan om kristendomens överlevnad på lång sikt i Västerlandet. Hedin, som själv  beskriver sig som ”tillhörande Svenska kyrkan men inte särskilt aktiv”, säger i intervjun att frikyrkligheten kan vara på utdöende, medan den katolska kyrkan däremot kommer att leva vidare. Hedin menar också att Ulf Ekmans förestående konversion till katolska kyrkan är ett tecken i tiden: ”Jag tror att det är en del av början på en stor återgång till de gamla religionerna. Många intellektuella troende inser att det finns mycket av värde i den katolska tron. När man i framtiden ser tillbaka på vår tid tror jag att man kommer att kunna se att det fanns en 150 år lång period av frikyrklighet, men som inte varade längre än just så.”

I intervjun i Upsala Nya Tidning säger Christer Hedin vidare att frikyrkligheten svarar mot en längtan efter att ”uppleva en euforisk lyckokänsla”, men att ”när människan mognar tycks hon söka sig till kyrkor där det finns stillhet, eftertanke och tradition”. Katolska kyrkans styrka ligger, enligt Hedin, i kombinationen av intellektuell reflexion, tradition och flexibilitet: ”Allt går under till slut här i Västerlandet, utom den katolska kyrkan. ( …) De har en perfekt avvägning av konservatism och flexibilitet, den är både inåt- och utåtvänd. Det finns en stark tradition som skapar  trygghet och som långsamt kan anpassas efter samtiden.”

Intervjun finns på sidan A 12 i Upsala Nya Tidning, men den finns däremot inte (åtminstone ännu inte) utlagd på tidningens hemsida.

Red. 2014-03-15