Ambrosius av Milanos reliker överlämnas i dag

I ett uttalande under onsdagen med anledning firandet av 1700-årsjubileet av toleransediktet i Milano, har påven Franciskus markerat att den för 1 700 år sedan träffade ”överenskommelsen i Milano”, som garanterade religionsfriheten i Romarriket, innebar en central händelse för kristendomens utbredning. Tack vare de civila myndigheternas vidsynthet kunde Evangeliets budskap trots fördomar spridas i Europa, i Orienten och i hela världen, menar påven.

Den ortodoxe patriarken Bartolomaios I och den katolske ärkebiskopen av Milano, Angelo Scola, firar på torsdagen en gemensam ekumenisk gudstjänst i Ambrosiusbasilikan i Milano. Ärkebiskop Scola kommer till gästen från Konstantinopel att överlämna en utgåva av den nya ambrosianska evangelieboken, reliker från den helige kyrkofadern Ambrosius (339–397) och reliker från andra trosvittnen i Milano. Efter gudstjänsten kommer patriarken Bartolomaios I och ärkebiskop Scola att gå ner i basilikans krypta för att vörda relikerna från den helige Ambrosius, och de helige Gervasius och Protasius (de båda sistnämnda led martyrdöden i Milano omkring år 300) som förvaras där.

Kathpress 2013-05-15

Se även Firande av Milano-ediktet med patriark Bartolomaios 15–16 maj