Amerikansk domstol upphäver förbud mot kristen universitetsförening

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ett utslag i en federal domstol i USA förra veckan gav en kristen universitetsförening i delstaten Iowa rätten att få fortsätta vara verksam på campus, tvärtemot universitetsledningens beslut att stänga av den på grund av de religiösa kraven på ledarna i föreningen.

Det var hösten 2017 som University of Iowa stängde av föreningen ”Business Leaders in Christ” (BLINC) från verksamhet på universitetets campus med anledning av att föreningen kräver att alla med ledaruppgifter i den måste bekänna och aktivt praktisera en kristen tro. Medlemskap i föreningen är öppet för alla universitetsstudenter som så önskar men den som ska ha förtroende- och ledarskapsuppgifter i föreningen måste enligt stadgarna avge ett löfte att vara trofast gentemot klassiskt kristna grundvärderingar och övertygelser i frågor om exempelvis äktenskap och familj. Efter ett klagomål fattade universitetsledningen beslutet att stänga av föreningen med motiveringen att dess stadgar stred mot universitetets policy om mänskliga rättigheter.

Den federala distriktsdomstolen, å sin sida, har nu i sitt utlåtande konstaterat att universitetet har diskriminerat på basis av religiös tro och att den amerikanska konstitutionens skydd för religions- och yttrandefriheten innebär att föreningen måste få verka på campus precis som alla andra. Före den avslutande förhandlingen i domstolen medgav universitetet att ytterligare 32 religiösa grupper på campus har satts under särskild tillsyn för liknande krav som BLINC:s på deras ledare och funktionärer, det vill säga att de ska kunna stå bakom föreningens grundvärderingar. Bland dessa finns en kristen kinesisk grupp, en muslimsk förening och mormonkyrkans studentförening.

Becket, en amerikansk advokatbyrå som specialiserat sig på mål som rör yttrande- och religionsfrihet och som representerade BLINC i stämningen av universitetet, har hela tiden pekat på att University of Iowa tillåter icke-religiösa studentsammanslutningar att utse sina ledare och företrädare utifrån sympati med respektive föreningars syfte och menat att man alltså aktivt diskriminerat mot det kristna innehållet. Byrån ser domstolsutslaget nu som en seger för rättvisan genom att en myndighet som ett statligt universitet tydligt förbjuds att favorisera vissa typer av sammanslutningar framför andra. En företrädare för BLINC menar i en kommentar till domen att den upprätthåller likabehandling som princip.

Ännu en stämning mot University of Iowa väntar på avgörande i domstol. Den rör en annan kristen sammanslutning som bedriver Bibelstudier och socialt arbete och som även den anklagats av universitetsledningen för att bryta mot mänskliga rättigheter när den kräver att ledare och företrädare ska vara praktiserande kristna.

Catholic News Agency, 2019-02-09

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ett utslag i en federal domstol i USA förra veckan gav en kristen universitetsförening i delstaten Iowa rätten att få fortsätta vara verksam på campus, tvärtemot universitetsledningens beslut att stänga av den på grund av de religiösa kraven på ledarna i föreningen.

Det var hösten 2017 som University of Iowa stängde av föreningen ”Business Leaders in Christ” (BLINC) från verksamhet på universitetets campus med anledning av att föreningen kräver att alla med ledaruppgifter i den måste bekänna och aktivt praktisera en kristen tro. Medlemskap i föreningen är öppet för alla universitetsstudenter som så önskar men den som ska ha förtroende- och ledarskapsuppgifter i föreningen måste enligt stadgarna avge ett löfte att vara trofast gentemot klassiskt kristna grundvärderingar och övertygelser i frågor om exempelvis äktenskap och familj. Efter ett klagomål fattade universitetsledningen beslutet att stänga av föreningen med motiveringen att dess stadgar stred mot universitetets policy om mänskliga rättigheter.

Den federala distriktsdomstolen, å sin sida, har nu i sitt utlåtande konstaterat att universitetet har diskriminerat på basis av religiös tro och att den amerikanska konstitutionens skydd för religions- och yttrandefriheten innebär att föreningen måste få verka på campus precis som alla andra. Före den avslutande förhandlingen i domstolen medgav universitetet att ytterligare 32 religiösa grupper på campus har satts under särskild tillsyn för liknande krav som BLINC:s på deras ledare och funktionärer, det vill säga att de ska kunna stå bakom föreningens grundvärderingar. Bland dessa finns en kristen kinesisk grupp, en muslimsk förening och mormonkyrkans studentförening.

Becket, en amerikansk advokatbyrå som specialiserat sig på mål som rör yttrande- och religionsfrihet och som representerade BLINC i stämningen av universitetet, har hela tiden pekat på att University of Iowa tillåter icke-religiösa studentsammanslutningar att utse sina ledare och företrädare utifrån sympati med respektive föreningars syfte och menat att man alltså aktivt diskriminerat mot det kristna innehållet. Byrån ser domstolsutslaget nu som en seger för rättvisan genom att en myndighet som ett statligt universitet tydligt förbjuds att favorisera vissa typer av sammanslutningar framför andra. En företrädare för BLINC menar i en kommentar till domen att den upprätthåller likabehandling som princip.

Ännu en stämning mot University of Iowa väntar på avgörande i domstol. Den rör en annan kristen sammanslutning som bedriver Bibelstudier och socialt arbete och som även den anklagats av universitetsledningen för att bryta mot mänskliga rättigheter när den kräver att ledare och företrädare ska vara praktiserande kristna.

Catholic News Agency, 2019-02-09