Amerikanska biskopar: Migranter bör inte diskrimineras efter attentatet i Boston

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

De katolska biskoparna i USA påpekar att attentatet i Boston inte får användas som argument av motståndare till invandring. Ordförande i USA:s biskopskonferens, kardinal Timothy Dolan, förklarar att alla utlänningar inte kan misstänkliggöras. Att migranter blir utsatta för diskriminering, det upplevde katolska invandrare från Irland redan på 1800-talet. Kyrkan måste nu vara ett försvar mot sådana tendenser.

Dolan betonar att immigranterna är en ”hårt arbetande, pålitlig, rättskaffens” befolkningsgrupp. Att misstänkliggöra dem på grund av ett dåd utfört av två personer är ”helt enkelt löjligt, ologiskt, orätt”. En förnyelse av lagstiftningen om invandring skulle göra USA:s medborgare tryggare, sade kardinalen och vänder sig så mot de konservativa senatorer, som vill stoppa förslagen till en ändrad lagstiftning.

Enligt Dolan, som disputerat på en avhandling om kyrkan i USA, har kritiken mot invandring en bismak av de antikatolska stämningar som rådde på 1800-talet. Han påpekar, att man med hänvisning till det hemliga sällskapet ”Molly Maguires” kunde genomdriva restriktioner mot irländska invandrare och mot katoliker i allmänhet. Dessa erfarenheter från historien gör katolska biskopar känsliga för varje försök att misstänkliggöra alla muslimer.

”De genomgår nu vad vi genomlevde på 1840–1850-talen”, sade Dolan. ”Varhelst man generaliserar en grupp, där måste vi träda fram till dess försvar.”

USA:s biskopar stödjer en reform av invandringslagen, som skall göra det möjligt för migranter att snabbare bli integrerade. Bland annat handlar det om att förkorta väntetiden till besked om uppehållstillstånd eller medborgarskap. Majoriteten av invandrare till USA kommer från Latinamerika.

Kathpress 2013-04-23

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

De katolska biskoparna i USA påpekar att attentatet i Boston inte får användas som argument av motståndare till invandring. Ordförande i USA:s biskopskonferens, kardinal Timothy Dolan, förklarar att alla utlänningar inte kan misstänkliggöras. Att migranter blir utsatta för diskriminering, det upplevde katolska invandrare från Irland redan på 1800-talet. Kyrkan måste nu vara ett försvar mot sådana tendenser.

Dolan betonar att immigranterna är en ”hårt arbetande, pålitlig, rättskaffens” befolkningsgrupp. Att misstänkliggöra dem på grund av ett dåd utfört av två personer är ”helt enkelt löjligt, ologiskt, orätt”. En förnyelse av lagstiftningen om invandring skulle göra USA:s medborgare tryggare, sade kardinalen och vänder sig så mot de konservativa senatorer, som vill stoppa förslagen till en ändrad lagstiftning.

Enligt Dolan, som disputerat på en avhandling om kyrkan i USA, har kritiken mot invandring en bismak av de antikatolska stämningar som rådde på 1800-talet. Han påpekar, att man med hänvisning till det hemliga sällskapet ”Molly Maguires” kunde genomdriva restriktioner mot irländska invandrare och mot katoliker i allmänhet. Dessa erfarenheter från historien gör katolska biskopar känsliga för varje försök att misstänkliggöra alla muslimer.

”De genomgår nu vad vi genomlevde på 1840–1850-talen”, sade Dolan. ”Varhelst man generaliserar en grupp, där måste vi träda fram till dess försvar.”

USA:s biskopar stödjer en reform av invandringslagen, som skall göra det möjligt för migranter att snabbare bli integrerade. Bland annat handlar det om att förkorta väntetiden till besked om uppehållstillstånd eller medborgarskap. Majoriteten av invandrare till USA kommer från Latinamerika.

Kathpress 2013-04-23