Amerikanska presidenter hos påven: en historisk tillbakablick

Historien om amerikanska presidenters besök hos påven är över hundra år lång. Till skillnad från vad som förmodligen kommer att ske när påven Franciskus och Joe Biden träffas på fredag den 29 oktober har dessa möten emellanåt präglats av påtagliga spänningar. Ett visst foto från det senaste tillfället då USA:s president besökte Vatikanen har bevarat den stämningen på ett symboliskt sätt. På fotot ser man hur Franciskus bekymrat rynkar pannan när han tog emot Donald Trump i maj 2017. Brobyggaren och murbyggaren hade svårt att hitta någonting gemensamt, men den här gången är läget ett annat. Joe Biden är den andre katoliken i Vita huset sedan John F. Kennedy och i många frågor råder samsyn med den förste påven från Latinamerika

Men historiskt sett är det snarare ett undantag att ledaren för den största kristna kyrkan har goda relationer med denna sekulära supermakt. Första gången som USA:s president träffade en påve var i januari 1919 när Woodrow Wilson och Benedikt XV möttes, ett möte som präglades av ömsesidig misstro. De båda hade olika syn på hur Europa skulle byggas upp efter första världskriget. Det som förenade dem var en gemensam vilja att bevara freden.

Trettio år och ett världskrig senare besökte den före detta generalen Dwight D. Eisenhower den folklige Johannes XXIII. Han ansträngde sig inte särskilt mycket för att för att uttrycka sig på engelska. Den ofrivilliga komik som uppstod när påven försökte tala engelska var tydligen minnesvärd och var under många år en källa till skratt inom Eisenhowers familj.

Kennedy gjorde ett starkt intryck

Den förste katolske presidenten John F. Kennedy stod inför en helt annan utmaning när han besökte Vatikanen i juli 1963. Diskussionerna som föregick mötet kretsade kring frågan om Kennedy skulle buga inför Paulus VI. Det hela slutade med ett kraftigt handslag. Men Kennedy gjorde ett starkt intryck. När mördades fem månader senare ska påven ha gråtit ”okontrollerat”.

Kontrasten var stor gentemot den känslomässiga kyla som Paulus VI upplevde inför Kennedys efterföljare, Lyndon B. Johnson. Mötet som skedde dagen före julafton 1967 ska enligt uppgift ha varit på väg att helt spåra ur på grund av Vietnam-kriget och av USA:s roll i konflikten. I USA berättas än i dag att påven i ett utbrott av raseri ska ha slagit näven i bordet.

Frågan om Vietnam dominerade även mötet mellan Paulus VI och Richard Nixon. År 1969 lovade Nixon att fortsätta arbeta för fred. Ett år senare, då kriget fortsatte att eskalera, var stämningen dem emellan betydligt kyligare. I juni 1975 tog Paulus VI emot den fjärde presidenten från USA under sitt pontifikat, Gerald Ford. Det blev bara ett kort möte där de både presenterade sina respektive oförenliga ståndpunkter i fråga om läget i Mellanöstern.

Johannes Paulus II träffade fem presidenter

När Johannes Paulus II besökte vita huset i oktober 1979 var detta det första påvebesöket någonsin. Där lärde den nye påven känna Jimmy Carter, vilket var den förste av totalt fem amerikanska presidenter under hans långa pontifikat. Jimmy Carter fördömde hur Sovjet hade invaderat Afghanistan och Johannes Paulus II lade särskilt vikt vid konflikten i Mellanöstern. Ett år senare besökte Carter påven i Vatikanen, men dessa båda möten fick inga större historiska effekter.

Det ändrade sig emellertid i och med Ronald Reagans presidentskap. Tack vare sin antikommunistiska hållning spelade den republikanske presidenten och den konservative påven på samma planhalva. De båda träffades två gånger både i USA och i Vatikanen. När de möttes 1982 samtalade de i femtio minuter bakom stängda dörrar. Två år senare upprättade USA och den Heliga stolen diplomatiska relationer.

Relationen mellan George Bush den äldre och påven stod under en olycklig stjärna. De träffades i Vatikanen 1989 och 1990. Stridsäpplet var frågan om Gulfkriget, vilket Johannes Paulus II kallade för ”ett äventyr utan återvändo”.

George W. Bush har varit flest gånger i Vatikanen

Även relationen mellan Bill Clinton och den polske påven var ansträngd. De hade helt olika syn på abortfrågan. Innan Clinton reste till Rom 1994 hade de redan träffats tre gånger i USA.

Clintons efterträdare George W. Bush innehar rekordet för antalet besök i Vatikanen. Han träffade Johannes Paulus II fyra gånger i Vatikanen och en gång utanför Roms portar. Efter den elfte september varnade påven Bush i skarpa ordalag för att invadera Irak. Bush träffade även påven Benedikt XVI och då stod frågan om spänningarna i Mellanöstern och abortfrågan i centrum.

Långt möte med Obama

När Barack Obamas och påven Franciskus möte i mars 2014 pågick i femtio minuter var det snudd på rekord. När påven sedan besökte honom i Vita huset i april 2015 höll USA:s förste svarte president ett sedermera vida spritt hyllningstal över den förste påven från Latinamerika.

På fredag vill USA:s katolska biskopar att påve Franciskus tar upp abortfrågan med Biden. Några vill till och med förvägra presidenten kommunion på grund av att han stöder det prejudicerande domslutet Roe versus Wade från 1973. Detta domslut i USA:s högsta domstol slog fast att det är konstitutionsvidrigt för staten att lägga sig i en kvinnas frihet att genomgå en abort. Men påven Franciskus ger inte mycket för denna fixering hos USA:s biskopar och sällar sig i stället till katolikerna i Vita huset.

Kathpress 2021-10-27

Detta är en nyhetstext.