Ämnen vid presskonferens i Lund

img_0018Ett stort antal, varav många internationella, journalister var närvarande vid presskonferensen i AF-huset i Lund i kväll. Lunds borgmästare, Lennart Prytz, hälsade välkommen och nämnde att staden Lund arbetar mycket med miljöfrågor och frågor om social rättvisa. Han hoppades att påven Franciskus skulle ta upp just dessa ämnen vid sitt besök.

Ärkebiskop Antje Jackelén och biskop Anders Arborelius höll sedan inledningsanföranden. Journalisternas frågor täckte en rad olika ämnen. Värt att notera är att flera journalister, oftast från kyrkliga medier, ställde frågan om gemensam eukaristi, interkommunion.

Att Lutherska Världsförbundet och den katolska kyrkan har mycket gemensamt poängterades vid flera tillfällen under presskonferensen. Teologiska och etiska frågor kvarstår dock att samtala om, erkände både biskop Anders och ärkebiskop Antje. Mot slutet av presskonferensen antyddes också kyrkohistoriska perspektiv, då biskop Anders påminde om att katoliker har varit frånvarande i Sverige under flera århundraden. Ärkebiskop Antje erkände i samband därmed att det har funnits anti-katolska tendenser i landet.

img_0017På frågan hur kyrkorna kan nå en synlig enhet svarade biskop Anders att martyriet kan binda kyrkorna samman ytterligare. Hans nyligen vunna erfarenhet från ett besök i Irak säger honom att kristna där beklagar att väst glömt bort dem. Kristna i den trygga världen i ett land som Sverige kan enas ytterligare i sin solidaritet med förföljda kristna.

Red. 2016-10-30