Andagt

Av K. Einarsson

Et Urneguld i sorten Muld
om end af Blod betaaret.
Du blev Alverdens Hjælperod
til Sonebod.
Nidkær i Naade, tavs i Nöd
du var beredt til bitter Död.

Med Lansesting og Tornekrans,
til alles Offer kaaret,
du brast i Graad for alles Brist. –
O Ydmyghed mod övet Vold,
evindelig og mangefold
randt Nektar ud af Saaret.