Anglikanska kyrkan mot legalisering av assisterat självmord

Den anglikanska statskyrkan i England har uttalat sig mot en legalisering av assisterat självmord. En lag som tillåter medhjälp till självmord motsvarar önskemål från ett litet antal personer i landet, men tar inte hänsyn till de möjliga skadliga följderna för samhället, menade det råd som handhar etiska ärenden i Church of England, i torsdags i London. Rådet varnade särskilt för att erkännandet av rätten till liv för äldre, sjuka, handikappade och socialt svaga, kan urholkas.

Kathpress 2012-11-16