Antalet fall av dödshjälp ökade åter i Belgien år 2017

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I Belgien ökar antalet fall av aktiv dödshjälp. Detta framgår av den tvåårsrapport, som presenterades på tisdagen av den federala kontroll- och utvärderingskommissionen för eutanasi (FCEE). Enligt denna rapport förekom läkarassisterad dödshjälp vid 2 309 tillfällen år 2017, vilket innebär en ökning med 13 procent jämfört med 2 028 år 2016.

Enligt kommissionens ordförande, Wim Distemans (Bryssel), väljer allt fler äldre människor med multisjukdomar dödshjälp, alltså till exempel människor som inte längre varken kan se eller höra och inte heller kan rör sig. Flertalet av patienterna (1 747) var mellan 60 och 89 år gamla. Under åren 2016–2017 förekom även aktiv dödshjälp i tre fall, som gällde yngre personer; de var 9, 11 och 17 år gamla.

För de flesta patienterna angavs cancer eller en kombination av ”svåra och icke behandlingsbara sjukdomar” som orsak till den aktiva dödshjälpen; vid 40 tillfällen nämns psykiskt lidande. Nivån för dessa fall är densamma för de två åren. Däremot finns en svag ökning av de fall, där läkare utför aktiv dödshjälp grundat på en i förväg ifylld patientdeklaration. Och enligt FCEE utförs aktiv dödshjälp allt oftare på vårdhem. År 2016 skedde det vid 256 tillfällen, jämfört med 348 året därpå.

Den tyska stiftelsen för patientskydd krävde i onsdags, att man i den tyska diskussionen om dödshjälp skall ta upp denna utveckling till en kritisk granskning. ”Eutanasistatistiken i Belgien är förskräckande. Bara under det senaste året skedde en ökning på knappt 14 procent. För närvarande dör fyra gånger fler människor genom aktiv dödshjälp än i trafikolyckor”, sade ordföranden Eugen Brysch i den katolska nyhetsbyrån KNA. Under täckmanteln av självbestämmande dödades även barn, psykiskt sjuka och demenspatienter.

Enligt kontrollkommissionen skedde alla beslut i överensstämmelse med det gällande regelverket för aktiv dödshjälp. Det finns därför ingen anledning att vidarebefordra några fall till åklagarmyndigheten för ytterligare granskning. I mars månad lämnade en belgisk läkare kontrollkommissionen. Den utlösande orsaken var att en demenspatient fick aktiv dödshjälp utan att läkaren kunde visa fram en patientdeklaration. Patienten dödades på familjens begäran.

I Nederländerna, där aktiv dödshjälp under vissa betingelser också är tillåten, överlämnades år 2017 det första fallet till åklagarmyndigheten. Även det gällde en kvinnlig demenspatient.

Kathpress 2018-07-19

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I Belgien ökar antalet fall av aktiv dödshjälp. Detta framgår av den tvåårsrapport, som presenterades på tisdagen av den federala kontroll- och utvärderingskommissionen för eutanasi (FCEE). Enligt denna rapport förekom läkarassisterad dödshjälp vid 2 309 tillfällen år 2017, vilket innebär en ökning med 13 procent jämfört med 2 028 år 2016.

Enligt kommissionens ordförande, Wim Distemans (Bryssel), väljer allt fler äldre människor med multisjukdomar dödshjälp, alltså till exempel människor som inte längre varken kan se eller höra och inte heller kan rör sig. Flertalet av patienterna (1 747) var mellan 60 och 89 år gamla. Under åren 2016–2017 förekom även aktiv dödshjälp i tre fall, som gällde yngre personer; de var 9, 11 och 17 år gamla.

För de flesta patienterna angavs cancer eller en kombination av ”svåra och icke behandlingsbara sjukdomar” som orsak till den aktiva dödshjälpen; vid 40 tillfällen nämns psykiskt lidande. Nivån för dessa fall är densamma för de två åren. Däremot finns en svag ökning av de fall, där läkare utför aktiv dödshjälp grundat på en i förväg ifylld patientdeklaration. Och enligt FCEE utförs aktiv dödshjälp allt oftare på vårdhem. År 2016 skedde det vid 256 tillfällen, jämfört med 348 året därpå.

Den tyska stiftelsen för patientskydd krävde i onsdags, att man i den tyska diskussionen om dödshjälp skall ta upp denna utveckling till en kritisk granskning. ”Eutanasistatistiken i Belgien är förskräckande. Bara under det senaste året skedde en ökning på knappt 14 procent. För närvarande dör fyra gånger fler människor genom aktiv dödshjälp än i trafikolyckor”, sade ordföranden Eugen Brysch i den katolska nyhetsbyrån KNA. Under täckmanteln av självbestämmande dödades även barn, psykiskt sjuka och demenspatienter.

Enligt kontrollkommissionen skedde alla beslut i överensstämmelse med det gällande regelverket för aktiv dödshjälp. Det finns därför ingen anledning att vidarebefordra några fall till åklagarmyndigheten för ytterligare granskning. I mars månad lämnade en belgisk läkare kontrollkommissionen. Den utlösande orsaken var att en demenspatient fick aktiv dödshjälp utan att läkaren kunde visa fram en patientdeklaration. Patienten dödades på familjens begäran.

I Nederländerna, där aktiv dödshjälp under vissa betingelser också är tillåten, överlämnades år 2017 det första fallet till åklagarmyndigheten. Även det gällde en kvinnlig demenspatient.

Kathpress 2018-07-19