Antalet kristna i England och Wales sjunker

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I England och Wales har antalet kristna sjunkit betydligt under de senaste åren. Den tyska katolska nyhetsbyrån KNA uppger att det, enligt statistik från mars 2011, fanns 4,1 miljoner färre kristna i England och Wales jämfört med 2001. Detta trots att folkmängden totalt sett har vuxit i de båda länderna.

Andelen kristna i England och Wales är nu (år 2011) 59 procent jämfört med 72 procent år 2001. Under samma tidsperiod har antalet personer som betecknar sig som icke-troende stigit med 6,4 miljoner. Andelen icke-troende har därmed ökat från 15 till 25 procent av befolkningen. Antalet muslimer ökade mellan 2001 och 2011 med 1,2 miljoner, vilket innebär att andelen muslimer av befolkningen som helhet steg från 3 till 5 procent.

Kathpress 2013-05-17

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I England och Wales har antalet kristna sjunkit betydligt under de senaste åren. Den tyska katolska nyhetsbyrån KNA uppger att det, enligt statistik från mars 2011, fanns 4,1 miljoner färre kristna i England och Wales jämfört med 2001. Detta trots att folkmängden totalt sett har vuxit i de båda länderna.

Andelen kristna i England och Wales är nu (år 2011) 59 procent jämfört med 72 procent år 2001. Under samma tidsperiod har antalet personer som betecknar sig som icke-troende stigit med 6,4 miljoner. Andelen icke-troende har därmed ökat från 15 till 25 procent av befolkningen. Antalet muslimer ökade mellan 2001 och 2011 med 1,2 miljoner, vilket innebär att andelen muslimer av befolkningen som helhet steg från 3 till 5 procent.

Kathpress 2013-05-17