Antje Jackelén ger balanserad syn på reformationen

Svenska Dagbladet publicerade i går en understreckare av Svenska kyrkans ärkebiskop, Antje Jackelén, med rubriken ”Delad kristenhet reser gemensamt mot framtiden”. Artikeln är skriven med anledning av det förestående reformationsminnet 2017, som ska högtidlighållas redan den 31 oktober 2016 i Lund. Jackelén konstaterar bland annat att: ”Efter 500 år är det kanske lättare än någonsin att uppnå en balanserad syn på reformationen som kan uppmärksamma både kontinuitet och splittring, förtjänster och förtryck.”

Artikeln finns via denna länk

Red. 2016-01-25