Juden Jesus

Att Jesus var jude är kanske inte någonting som i dag ses som särskilt kontroversiellt. Han är ju världens mest kände jude. Men just hans judiskhet har trots allt under lång tid varit något av ett bekymmer i många sammanhang. För många judar innebär detta att han kommer för nära. Om Jesus var jude, och om detta betonas, så blir det helt enkelt lite svårt att hålla honom på avstånd. Jesus tillhör de kristna, och så vill man gärna att det ska förbli. För kristna å andra sidan kan det också bli svårt att förhålla sig till Jesus om man alltför starkt betonar att han var just jude. Då kan många uppleva att Jesus plockas ut ur det kristna sammanhanget och nästan tas ifrån de kristna.

br>Detta är ett av de budskap man kan läsa sig till på en av de korta texter som presenteras mot slutet av utställningen Juden Jesus som just nu och fram till den 30 september 2013 visas på Judiska museet i Stockholm. Det är ett litet museum, och utställningen ryms i en enda sal. En stor del av den övriga utställningen ägnas åt att ge en bild av hur livet i och kring Jerusalem kunde ha sett ut på Jesu tid. För detta har man bland annat lånat in ett antal föremål från Medelhavsmuseet och Kungliga myntkabinettet. Så kan man alltså få se exempelvis ett par oljelampor och några mynt. I övrigt är det ganska ont om föremål i själva utställningen, och man har förlitat sig på att besökare ska läsa små skyltar, ibland fiffigt arrangerade så att man själv ska kunna vrida på dem för att få fram texten.

br>Det finns två tyngdpunkter i utställningen, den ena i början och den andra i mitten. När man kommer in möts man av en stor modell av Jerusalem på Jesu tid, precis i lagom höjd för att även barn ska kunna se bra. Det är en skickligt gjord modell som antagligen är ett utmärkt pedagogiskt hjälpmedel. En enskild besökare som inte har förmånen att bli guidad kan dock stå en smula frågande inför det hela. Visserligen är det inte så svårt att hitta templet i staden eftersom det dominerar stadsbilden (och det finns en förklarande text på en vägg i närheten), men resten av stadens alla hus förblir anonyma. Kanske det skulle ha varit bra att med en skiss eller små skyltar hjälpa den intresserade besökaren att orientera sig lite bättre i denna för utställningen så centrala stad.

br>Den andra tyngdpunkten består av ett längre videoinspelat samtal mellan Åke Bonnier (biskop i Skara), Morton Narrowe (överrabbin emeritus) och Tord Fornberg (docent i Nya testamentets exegetik). De tre teologerna sitter tillsammans och talar om spörsmål som berör utställningens tema, bland annat frågan om Jesus verkligen föddes i Betlehem eller inte. De når sällan konsensus, men är föga bekymrade över detta utan talar glatt vidare med varandra. Filmen är lång och rullar på utan avbrott, men det går bra att sitta ned på ett par utplacerade bänkar. Man kan till och med höra vad som sägs i hörlurar som ligger framme, vilket kan vara bra då det är en liten lokal och det lätt blir lite bullrigt om det är många besökare där samtidigt. Men det som sägs dessa tre teologer emellan känns ibland något regisserat. Det kan möjligtvis hänga ihop med att det inte är spontant, utan att de känner varandra tämligen väl och har pratat om dessa ting ett flertal gånger innan kameran fångade dem på bild. Om man tar sig tid är det dock mycket intressant att följa deras tankegångar och funderingar.

br>Själva utställningen är välgjord och trevlig. Dock slås jag av tanken att det skulle ha varit roligt om det hade varit lite mer av det hela. Knappt något av det som sägs eller visas upp känns kontroversiellt eller nytt. Men därmed inte sagt att utställningen inte skulle vara angelägen. Tvärtom. Det viktiga med denna utställning är inte vad som sägs utan att det sägs. Intressant i sig är ju att judar och kristna har arbetat tillsammans för att sammanställa utställningen. Man har haft en utställningsgrupp som tillsammans under mer än ett år har arbetat för att göra utställningen möjlig. I mer än en bemärkelse har det varit gränsöverskridande då det involverat judar och kristna och dessutom människor med olika yrkesmässiga och vetenskapliga bakgrunder. Utställningen ger ett bidrag till att minska okunnigheten bland både judar och kristna, och detta är lovvärt på alla sätt och vis. För den som vill veta mer finns det en utmärkt tvåspråkig (engelska och svenska) och rikt illustrerad museikatalog att tillgå. I den finner man ett stort antal intressanta artiklar som behandlar religion och arkeologi ur flera aspekter. Den brännande frågan om vem som egentligen dödade Jesus tas upp, liksom om Jesus var kristen eller inte. De som bidragit till texterna i utställningskatalogen har med sina texter och bilder kanske medverkat mer till att lyfta de intressanta frågorna än vad själva utställningen lyckats göra. Samarbetet, som i inledningen till katalogen sägs vara unikt och ske för första gången i Sverige, har i alla fall lett till en sevärd utställning, en mycket fin katalog och förhoppningsvis också till att ömsesidiga fördomar minskar.

br>Hedvig Larsson är teol.dr i religionshistoria vid Uppsala universitet och lektor vid Ersta Sköndal.