Avskaffa barndopet!?

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av KJELL BLÜCKERT
En klar majoritet av ombuden på den sistlidna centerstämman har röstat igenom en motion om att Centerpartiet ska verka för att omskärelse av pojkar ska förbjudas i lag. Därmed sällar man sig till Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas tidigare framförda krav. Aron Larsson, från Jönköping, var en av dem som kallade omskärelse för ”övergrepp”. Förespråkarna för ett förbud har vägt barnets kroppsliga integritet och rätt till frihet från religion å ena sidan, emot föräldrarnas och barnens rätt till religion samt föräldrarnas rätt till att ge de egna barnen en religiös tillhörighet å den andra. Man menar att de förra rättigheterna entydigt väger över de senare.

Centerns partiledning var helt emot förslaget, men blev nedröstade. Man tog snabbt kontakt med de judiska och muslimska samfunden i ursäktande ordalag. Centerns vice ordförande, barnläkaren Anders W. Jonsson, påpekade att ”omskärelse är grunden för två världsreligioner. Ett förbud kommer att tolkas som att vi går emot dessa folkgrupper som redan har det svårt och att vi är emot judendom och islam.”

I efterhand har partiledningen mycket tydligt markerat att detta inte är något som man kommer att verka för i riksdagen. ”Det kommer inte att skrivas några motioner i frågan”, säger man. Det kan dock noteras att varje riksdagsledamot står helt fri att lägga de motioner han/hon vill utan att höra med partiledningen. Men den centerpartistiska partipiskan kommer kanske att användas skarpt.

I sammanhanget är det värt att påminna om den ledare som filosofen Erik Åkerlund skrev i Signum 5/2019 ”Att väga rättigheter”. Han konstaterar där att rättigheter ständigt kommer i konflikt med varandra. ”När det exempelvis gäller barnuppfostran så har föräldrarna rätt att uppfostra sina barn i enlighet med sina övertygelser, men barn har även rättigheter gentemot föräldrar vad gäller tanke- och religionsfrihet”, skriver han.

Här måste ske en avvägning och en sådan kan ske på olika sätt och med olika resultat beroende på vilka livåskådningsmässiga referensramar som vi har. ”För en seriös tillämpning av mänskliga rättigheter” skriver Åkerlund vidare, ”behövs alltså resonemang om vad som är gott för människan, och vad som utgör ett gott samhälle och goda gemenskaper för människan att leva i.” Att religiös tillhörighet är viktig, menar en förkrossande majoritet av världens befolkning, så inte majoriteten av Centerns ombud vid årets partistämma.

Dopfunt, Magdeburg. Foto: Wikimedia commons.

Om Centerns gräsrötter inte lär sig att respektera att alla inte gör samma avvägningar mellan rättigheter som de, kan vi förmodligen förvänta oss motioner om att förbjuda dop av barn. Enligt den logik som man använt sig av vad gäller omskärelse bör även dop av barn förbjudas. Båda akterna är irreversibla. Låt vara att barnet inte kränks fysiskt av ett dop, men man kan på samma sätt argumentera för att barnet kränks psykiskt och rättsligt. För såvitt man nu inte på ett klokare sätt väger rättigheter och respekterar de religiösa riterna.

Kjell Blückert 2010-10-01

Detta är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av KJELL BLÜCKERT
En klar majoritet av ombuden på den sistlidna centerstämman har röstat igenom en motion om att Centerpartiet ska verka för att omskärelse av pojkar ska förbjudas i lag. Därmed sällar man sig till Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas tidigare framförda krav. Aron Larsson, från Jönköping, var en av dem som kallade omskärelse för ”övergrepp”. Förespråkarna för ett förbud har vägt barnets kroppsliga integritet och rätt till frihet från religion å ena sidan, emot föräldrarnas och barnens rätt till religion samt föräldrarnas rätt till att ge de egna barnen en religiös tillhörighet å den andra. Man menar att de förra rättigheterna entydigt väger över de senare.

Centerns partiledning var helt emot förslaget, men blev nedröstade. Man tog snabbt kontakt med de judiska och muslimska samfunden i ursäktande ordalag. Centerns vice ordförande, barnläkaren Anders W. Jonsson, påpekade att ”omskärelse är grunden för två världsreligioner. Ett förbud kommer att tolkas som att vi går emot dessa folkgrupper som redan har det svårt och att vi är emot judendom och islam.”

I efterhand har partiledningen mycket tydligt markerat att detta inte är något som man kommer att verka för i riksdagen. ”Det kommer inte att skrivas några motioner i frågan”, säger man. Det kan dock noteras att varje riksdagsledamot står helt fri att lägga de motioner han/hon vill utan att höra med partiledningen. Men den centerpartistiska partipiskan kommer kanske att användas skarpt.

I sammanhanget är det värt att påminna om den ledare som filosofen Erik Åkerlund skrev i Signum 5/2019 ”Att väga rättigheter”. Han konstaterar där att rättigheter ständigt kommer i konflikt med varandra. ”När det exempelvis gäller barnuppfostran så har föräldrarna rätt att uppfostra sina barn i enlighet med sina övertygelser, men barn har även rättigheter gentemot föräldrar vad gäller tanke- och religionsfrihet”, skriver han.

Här måste ske en avvägning och en sådan kan ske på olika sätt och med olika resultat beroende på vilka livåskådningsmässiga referensramar som vi har. ”För en seriös tillämpning av mänskliga rättigheter” skriver Åkerlund vidare, ”behövs alltså resonemang om vad som är gott för människan, och vad som utgör ett gott samhälle och goda gemenskaper för människan att leva i.” Att religiös tillhörighet är viktig, menar en förkrossande majoritet av världens befolkning, så inte majoriteten av Centerns ombud vid årets partistämma.

Dopfunt, Magdeburg. Foto: Wikimedia commons.

Om Centerns gräsrötter inte lär sig att respektera att alla inte gör samma avvägningar mellan rättigheter som de, kan vi förmodligen förvänta oss motioner om att förbjuda dop av barn. Enligt den logik som man använt sig av vad gäller omskärelse bör även dop av barn förbjudas. Båda akterna är irreversibla. Låt vara att barnet inte kränks fysiskt av ett dop, men man kan på samma sätt argumentera för att barnet kränks psykiskt och rättsligt. För såvitt man nu inte på ett klokare sätt väger rättigheter och respekterar de religiösa riterna.

Kjell Blückert 2010-10-01

Detta är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.