Befarad ökad förföljelse mot kristna i Turkiet

I en krönika i brittiska Catholic Herald uppmanar redaktionsmedlemmen, moralteologen och katolske prästen, fader Alexander Lucie-Smith, kristna runt om i världen till ökad uppmärksamhet om de kristnas situation i Turkiet.

Just nu rapporterar världsmedia om den amerikanske frikyrkopastorn Andrew Brunson som suttit fängslad i Turkiet under två års tid anklagad för spionage. Det ekonomiska krig som har utbrutit efter att USA:s president Donald Trump satt press på Turkiets president Erdogan gör, menar fader Lucie-Smith, ”Turkiets lilla kristna minoritet väldigt nervös, för den riskerar att få skulden”. Detta i en situation där landets kristna, framhåller han, utöver att uppleva sig mer trängd av Erdogans allmänna islamistiskt inriktade politik, också blir offer för ”godtyckligt våld, för det enkla brottet att vara kristna”.

Fader Lucie-Smith frågar sig då vad som nu an göras? ”Väldigt lite, verkar det som. President Trump kan inte förväntas backa och många fråga sig varför han skulle det, även om, ärligt talat, en nedtoning av retoriken skulle ge pastorn bättre chanser att bli fri. Som väntat kan fler av Turkiets kristna välja att emigrera. De av oss som vill ha goda relationer till Turkiet – och det inkluderar Vatikanen som har uppvaktat Turkiet i åratal (fyra av de fem senaste påvarna har besökt landet) – kan känna förtvivlan.”

”Som alla vet”, fortsätter fader Lucie-Smith, har Turkiet ett rikt kulturarv, ”men dessa kulturella kvarlevor är en anklagelse mot landets nutid”. Han menar att de tomma kyrkorna ”talar sitt tydliga språk om de kristna som brukade bo där, men inte längre gör det”, och att det stora problemet är att landets regering ”inte verkar tycka att detta är ett problem”. Och han avslutar med att fråga vad det säger oss om landet när det snart inte finns några kristna kvar där.

Catholic Herald, 2018-08-18