Begravning av Msgr Lars Cavallin

Msgr. Lars Cavallin, som avled den 18 juni, begravs i dag, torsdagen den 6 juli. Begravningen äger rum klockan 11:00 i Kristus konungens kyrka vid Heden i centrala Göteborg, där Lars Cavallin under åren 2006–2007 var kyrkoherde. Begravningen förrättas av det katolska stiftets biskop, kardinal Anders Arborelius.

Msgr. Lars Cavallin konverterade redan i ungdomsåren till den katolska kyrkan och prästvigdes den 7 september 1968 av biskop John E. Taylor OMI. Han innehade under sin långa prästgärning ett stort antal uppgifter i stiftets tjänst. Bland annat var han kyrkoherde i Visby mellan 1977 och 1982, och domprost i domkyrkoförsamlingen i Stockholm mellan 1995 och 2001. Lars Cavallin doktorerade i teologi 1974 och han ställde sina djupa teologiska kunskaper på olika sätt i kyrkans tjänst. Bland annat översatte han Katolska kyrkans katekes till svenska, och han författade också ett antal egna böcker. Han var i många år också medlem av stiftets prästråd och stiftsråd. Genom Msgr Lars Cavallins bortgång förlorar den katolska kyrkan i Sverige en kunnig och nitisk teolog, en god förkunnare och en uppskattad själasörjare.

Requiescat in pace.

Ulf Jonsson 2017-07-06