Begreppet islamofobi skapar debatt i FN

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

När FN:s generalförsamling sammanträdde den 15 mars 2022 antogs en resolution som lades fram av Pakistan. Den franska tidningen La Croix rapporterar att det rör sig om ett förslag om att göra 15 mars till en internationell dag för kampen mot ”islamofobi”. Beslutet fattades på basis av konsensus, det vill säga utan omröstning, och är en seger för medlemmarna i OCI (Den internationella organisationen för islamskt samarbete). Bakom denna seger ligger ett långt påverkansarbete som pågått sedan 1990-talet och där målet varit att sprida ett förbud mot att ”förtala religioner”.

I Pakistan kan hädelse av islam leda till dödsstraff och landet ”har under lång tid försökt sprida sin egen position över världen med hjälp av resolutioner som syftar till att förbjuda förtal mot religioner”, förklarar Paul Collier som är antropolog och specialiserad på Pakistan. Collier förklarar vidare hur man på senare tid har ändrat sin strategi. Numera talar man hellre om ”mänskliga rättigheter” och om att skapa ”ett skydd mot det som uppviglar till hat”, ett ordval som ligger närmare Västvärldens sätt att formulera sig.

Att låta den 15 mars blir till en internationell dag mot islamofobi är dessutom ett sätt för Pakistans premiärminister, Imran Kahn, att visa för sina väljare att han tar religiösa frågor på allvar, understryker Paul Collier. Kahn, som valdes 2018, står inför en misstroendeomröstning i parlamentet den 28 mars, till följd av landets sviktande ekonomi, nedskärningar och stigande skatter och inflation.

La Croix redogör vidare för hur Frankrike, genom sin FN-ambassadör Nicolas de Rivière, vände sig emot bruket av termen ”islamofobi” eftersom det saknas en internationellt accepterad definition inom internationell rätt. ”En sådan formulering ger intrycket av att det är själva tron som är skyddad och inte de troende”, förklarade de Rivère inför FN:s generalförsamling. Han menade vidare att begreppet verkar splittrande på arbetet mot religiöst betingad intolerans eftersom man riktar in sig bara på en enda religion och utesluter alla andra, utan att ta hänsyn friheten att tro eller att inte tro.

I ett offentligt uttalande välkomnade OCI:s generalsekreterare Hussein Brahmin Taha FN:s beslut. Han framhöll att det innebär ett viktigt steg i den nödvändiga internationella kampen mot uppvigling till hat, diskriminering och religiöst motiverade våldshandlingar.

Red. 2022-03-29

Detta är ett referat av en nyhetstext från La Croix. Originalet återfinns i sin helhet här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

När FN:s generalförsamling sammanträdde den 15 mars 2022 antogs en resolution som lades fram av Pakistan. Den franska tidningen La Croix rapporterar att det rör sig om ett förslag om att göra 15 mars till en internationell dag för kampen mot ”islamofobi”. Beslutet fattades på basis av konsensus, det vill säga utan omröstning, och är en seger för medlemmarna i OCI (Den internationella organisationen för islamskt samarbete). Bakom denna seger ligger ett långt påverkansarbete som pågått sedan 1990-talet och där målet varit att sprida ett förbud mot att ”förtala religioner”.

I Pakistan kan hädelse av islam leda till dödsstraff och landet ”har under lång tid försökt sprida sin egen position över världen med hjälp av resolutioner som syftar till att förbjuda förtal mot religioner”, förklarar Paul Collier som är antropolog och specialiserad på Pakistan. Collier förklarar vidare hur man på senare tid har ändrat sin strategi. Numera talar man hellre om ”mänskliga rättigheter” och om att skapa ”ett skydd mot det som uppviglar till hat”, ett ordval som ligger närmare Västvärldens sätt att formulera sig.

Att låta den 15 mars blir till en internationell dag mot islamofobi är dessutom ett sätt för Pakistans premiärminister, Imran Kahn, att visa för sina väljare att han tar religiösa frågor på allvar, understryker Paul Collier. Kahn, som valdes 2018, står inför en misstroendeomröstning i parlamentet den 28 mars, till följd av landets sviktande ekonomi, nedskärningar och stigande skatter och inflation.

La Croix redogör vidare för hur Frankrike, genom sin FN-ambassadör Nicolas de Rivière, vände sig emot bruket av termen ”islamofobi” eftersom det saknas en internationellt accepterad definition inom internationell rätt. ”En sådan formulering ger intrycket av att det är själva tron som är skyddad och inte de troende”, förklarade de Rivère inför FN:s generalförsamling. Han menade vidare att begreppet verkar splittrande på arbetet mot religiöst betingad intolerans eftersom man riktar in sig bara på en enda religion och utesluter alla andra, utan att ta hänsyn friheten att tro eller att inte tro.

I ett offentligt uttalande välkomnade OCI:s generalsekreterare Hussein Brahmin Taha FN:s beslut. Han framhöll att det innebär ett viktigt steg i den nödvändiga internationella kampen mot uppvigling till hat, diskriminering och religiöst motiverade våldshandlingar.

Red. 2022-03-29

Detta är ett referat av en nyhetstext från La Croix. Originalet återfinns i sin helhet här