Benedictus XVI i ny intervju om kyrkans enhet

Påven emeritus Benedictus XVI har gett en intervju som publicerades på fredagen i den italienska dagstidningen Corriere Della Sera i vilken han särskilt betonar kyrkans enhet och hur den alltid vinner över interna stridigheter. Han understryker också att det bara finns en påve: ”Påven är en och det är Franciskus.”

”Kyrkans enhet har alltid varit i fara, genom århundradena”, slår Benedictus fast i intervjun. ”Det är en del av historien. Krig, interna konflikter, centrifugala krafter, hot om schismer. Men till slut har medvetenheten om att kyrkan är och måste förbli enad alltid vunnit. Hennes enhet har alltid varit större än interna motsättningar och krig.”

Artikeln bygger på en intervju som den italienske journalisten Massimo Franco genomförde med Benedictus i Vatikanens trädgårdar den gångna söndagen, högtiden för Corpus Christi. Franco säger i en kommentar att när historien skrivs om dessa, som han kallar det, för Benedictus ”hemliga år”, kommer det inte att gå bortse ifrån de kardinaler och biskopar som hemligen besökt honom för att få uppmuntran och tröst och för att uttrycka sin kritik mot, och sitt bryderi över, olika situationer i kyrkan. Funderingar som enligt journalisten alltid har mötts med ett svar som har understrukit vikten av kyrkans enhet. Som Franco själv uttrycker det: ”Benedictus fixering vid kyrkans enhet … är tydligare än någonsin.”

Sedan sin avgång från påveämbetet 2013 har Benedictus levt ett stilla liv i bön. Emellanåt har han haft möten med sin efterträdare, Franciskus, och enligt denne också fungerat som rådgivare i flera fall. Enligt Massimo Franco visar den 92-årige före detta påven ”en avundsvärd hastighet i tanken”.

Den 29 juni, högtidsdagen för Petrus och Paulus, infaller i år 68-årsjubiléet av Benedictus, då Joseph Ratzingers, prästvigning. Enligt uppgifter i italienska media, planerar den före detta påven att tillbringa sin sommar i lugn och ro med det sedvanliga besöket från brodern Georg och några få privata möten med gäster för frukost eller lunch. Benedictus trivs väl i Italien som han betecknar som ett vackert men ”lite kaotiskt” land.

Catholic News Agency, 2019-06-28