Berlins ärkebiskop uppmanar till försonligare abortdebatt

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I en radiointervju med Rundfunk Berlin-Brandenburg förklarade Berlins katolske ärkebiskop Heiner Koch att han tycker sig se mycket ”hårdhet och oförsonlighet”, både hos abortmotståndare och -förespråkare när det kommer till debatten om abort. Koch berättade hur detta skrämmer honom och hotar ”att slita vårt samhälle itu”. Han skickade ut en uppmaning om ”att närma sig varandra, lyssna på varandra och att tala mer med varandra, i stället för att döma.”

Koch menade att kyrkan ser det som sitt uppdrag att ledsaga ”familjer i alla livssituationer”, att understödja dem och bistå dem. Det finns kvinnliga rådgivare som är beredda att stötta de kvinnor som väntar ett oplanerat eller oönskat barn, framhävde ärkebiskopen. ”De vet vad det innebär att avbryta en graviditet, känner till den gravida kvinnans nöd och sorg, hennes förtvivlan och känsla av vara helt ensam; de vet att en ’oönskad graviditet’ ofta är ett resultat av ett bristande ansvarstagande på männens sida.” Inte sällan saknar kvinnor stöd från sin partner eller sin familj i ett sådant läge. Dessa kvinnor befinner sig enligt Koch i ett otroligt pressat läge.

Det är dessutom viktigt ”att gravida kvinnor som överväger att genomgå en abort får ta del av all tillgänglig information, för att därigenom kunna fatta ett självständigt beslut”. Koch förklarade hur det är de kvinnliga rådgivarnas uppgift att komma med råd som står på livets sida. Men om det är fråga om en konfliktsituation är det enligt ärkebiskop Koch måste det avgörande beslutet alltid ligga hos kvinnan ifråga.

Kathpress 2022-07-02

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I en radiointervju med Rundfunk Berlin-Brandenburg förklarade Berlins katolske ärkebiskop Heiner Koch att han tycker sig se mycket ”hårdhet och oförsonlighet”, både hos abortmotståndare och -förespråkare när det kommer till debatten om abort. Koch berättade hur detta skrämmer honom och hotar ”att slita vårt samhälle itu”. Han skickade ut en uppmaning om ”att närma sig varandra, lyssna på varandra och att tala mer med varandra, i stället för att döma.”

Koch menade att kyrkan ser det som sitt uppdrag att ledsaga ”familjer i alla livssituationer”, att understödja dem och bistå dem. Det finns kvinnliga rådgivare som är beredda att stötta de kvinnor som väntar ett oplanerat eller oönskat barn, framhävde ärkebiskopen. ”De vet vad det innebär att avbryta en graviditet, känner till den gravida kvinnans nöd och sorg, hennes förtvivlan och känsla av vara helt ensam; de vet att en ’oönskad graviditet’ ofta är ett resultat av ett bristande ansvarstagande på männens sida.” Inte sällan saknar kvinnor stöd från sin partner eller sin familj i ett sådant läge. Dessa kvinnor befinner sig enligt Koch i ett otroligt pressat läge.

Det är dessutom viktigt ”att gravida kvinnor som överväger att genomgå en abort får ta del av all tillgänglig information, för att därigenom kunna fatta ett självständigt beslut”. Koch förklarade hur det är de kvinnliga rådgivarnas uppgift att komma med råd som står på livets sida. Men om det är fråga om en konfliktsituation är det enligt ärkebiskop Koch måste det avgörande beslutet alltid ligga hos kvinnan ifråga.

Kathpress 2022-07-02

Detta är en nyhetstext.