Besök av tre helgon

av KJELL BLÜCKERT
Skandinavien har under ett par månader besök av relikerna från tre franska helgon: Thérèse Martin (även kallad Thérèse de Lisieux och Thérèse av Jesusbarnet) och hennes för inte så länge sedan helgonförklarade föräldrar Louis och Zélie Martin. Det är en stor händelse som ger oss tillfälle att be om deras förböner och reflektera över vår efterföljelse av Jesus.

Thérèse de Lisieux är 1900-talets största kyrkolärare. Det är paradoxalt på många sätt: hon levde ett kort liv i slutet på 1800-talet, dog blott 24 år gammal i ett obemärkt karmelitkloster i Lisieux i norra Frankrike. Men hennes verkningshistoria är enorm i det katolska 1900-talet. Hon är älskad av alla i kyrkan. På hennes så kallade ”lilla väg” börjar det andliga livet i enkla konstateranden: vi kommer till Gud med tomma händer, kärleken innesluter alla kallelser, vardagens askes … Hon har något att ge även de mest spetsfundiga teologerna. Hennes skrifter är bland de mest lästa, inte minst hennes självbiografi. Hon är därtill en mäktig förebedjerska som utlovat att göra gott från himlen och att strö rosor över alla som vänder sig till henne. Att hon infriat sina löften är väl omvittnat.

Thérèse är på många sätt en brygga in i 1900-talet, i moderniteten, i ekumeniken. Det sistnämnda är inte minst intressant. Nyligen har en häpnadsväckande bok publicerats av religionsfilosofen och prästen i Svenska kyrkan (nu även biskopskandidat) Karin Johannesson: Therese och Martin. Karmel och reformation i nytt ljus. Det är en händelse som ser ut som en tanke att Lilla Thérèse har samma efternamn som Luther har förnamn! Martin Luthers brottning med frågan om människans handlande och Guds handlande (gärningar och nåd) får sin enkla lösning hos Thérèse: Johannesson skriver i en artikel i Signum (2018 nr 6) så klokt: ”Thérèse drar inte slutsatsen att ingenting som vi gör spelar någon roll eftersom allt är nåd. I stället menar hon att allt vi gör spelar roll eftersom allt är nåd. Att allt är nåd betyder att varenda liten småsak som vi gör, varje litet ord som vi säger och varje liten tanke som vi tänker, är gudomliga storheter.” Wilfrid Stinissen pekade många gånger på Thérèses ekumeniska potential och att vi säkert hade ”några överraskningar att vänta oss”. Hans förhoppning tycks nu bli infriad.

Zélie Martin.

Det är också oerhört glädjande att Thérèse föräldrar – som är helgon i sin egen rätt, och det första äkta par som kanoniserats tillsammans – samtidigt kommer på besök. Deras småborgerliga liv som småföretagare och föräldrar till en stor barnaskara visar på hur den lilla vägens liv kunde levas med stor glädje och många mödor redan innan den formulerats av de båda föräldrarnas stora dotter. Den som vill ta del av deras liv kan med fördel läsa familjens brevväxling, där vi kommer de olika familjemedlemmarna och framför allt modern Zélie mycket nära inpå livet.

Louis Martin.

Kjell Blückert 2018-10-29

Se programmet för helgonens rundtur via länken här

 

För läsning

Morten Andreas Bjelland: Thérèse av Jesusbarnet, övers. Ylva-Kristina Sjöblom, Katolska Pedagogiska Nämnden 2018.

Karin Johannesson: Therese och Martin. Karmel och reformation i nytt ljus, Artos & Norma förlag 2018.

Louis & Zélie Martin: Les plus belles lettres de Louis et Zélie Martin (Introduction et notes d’Hélène Mongin), Éditions Emmanuel 2017.

Hélène Mongin: Louis et Zélie Martin. Les saints de l’ordinaire,  Éditions Emmanuel 2008. (På engelska: Sts. Louis and Zélie Martin. The Extraordinary Parents of St. Thérèse of Lisieux, 2015)

Thérèse av Jesusbarnet: Självbiografiska skrifter, Karmeliterna 1994.

Se vidare Karmels hemsida här för skrifter av och om Thérèse de Lisieux.