Betoning på den universella Kyrkan i dopliturgin

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Gudstjänstkongregationen i Vatikanen har gjort en liten ändring i formuleringarna i dopliturgin. Detta i syfte att betona att dopet sakrament formellt för in personen i Guds Kyrka och inte endast i den lokala kristna gemenskapen. I början av dopliturgin ska gudstjänstförrättaren i fortsättningen säga: ”Guds Kyrka välkomnar dig med stor glädje”, istället för den nuvarande formuleringen ”med stor glädje tar vi emot dig i den kristna gemenskapen”.

Dopet är trons sakrament genom vilket personer införlivas i Kristi enda Kyrka, i vilken den katolska kyrkan förverkligas (subsistit). Denna Kyrka leds av Petri efterföljare och de biskopar som är i kommunion med honom, heter det i dekretet från Gudstjänstkongretationen.

Dekretet offentliggjordes den 22 februari och publicerades i den senaste utgåvan av Gudstjänstkongretationens nyhetsbrev ”Notitiae”. Ordföranden för Kongregationen för gudstjänstlivet, kardinal Antonio Canizares Llovera, och dess sekreterare, ärkebiskop Arthur Roche, har skrivit under dekretet, där det också konstateras att påven (emeriutus) Benedictus XVI den 28 januari godkände att den latinska ordalydelsen förändras och att översättningar till lokala språk skall följa den nya latinska formuleringen.

Catholic News Service 2013-08-22

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Gudstjänstkongregationen i Vatikanen har gjort en liten ändring i formuleringarna i dopliturgin. Detta i syfte att betona att dopet sakrament formellt för in personen i Guds Kyrka och inte endast i den lokala kristna gemenskapen. I början av dopliturgin ska gudstjänstförrättaren i fortsättningen säga: ”Guds Kyrka välkomnar dig med stor glädje”, istället för den nuvarande formuleringen ”med stor glädje tar vi emot dig i den kristna gemenskapen”.

Dopet är trons sakrament genom vilket personer införlivas i Kristi enda Kyrka, i vilken den katolska kyrkan förverkligas (subsistit). Denna Kyrka leds av Petri efterföljare och de biskopar som är i kommunion med honom, heter det i dekretet från Gudstjänstkongretationen.

Dekretet offentliggjordes den 22 februari och publicerades i den senaste utgåvan av Gudstjänstkongretationens nyhetsbrev ”Notitiae”. Ordföranden för Kongregationen för gudstjänstlivet, kardinal Antonio Canizares Llovera, och dess sekreterare, ärkebiskop Arthur Roche, har skrivit under dekretet, där det också konstateras att påven (emeriutus) Benedictus XVI den 28 januari godkände att den latinska ordalydelsen förändras och att översättningar till lokala språk skall följa den nya latinska formuleringen.

Catholic News Service 2013-08-22