Bibliotekarien som trädgårdsmästare

HELENA BODIN

Bokmässan i Göteborg pågår fortfarande när debattartiklar och manifest hakar på den angelägna frågan om läsningens förutsättningar och möjligheter. Vad det gäller är ett krav (från fyra miljöpartister på DN debatt) på bemannade skolbibliotek till alla barn och en uppmaning att läsa böcker offentligt (se artikel i DN av språkvetaren Patrik Hadenius). Det är omöjligt att inte ge bifall. Självklart behövs skolbibliotekarier. Självklart ska böckerna och vår läsning synas och göra avtryck varhelst vi rör oss i vardagen.

Det viktiga är att båda de här förslagen gör klart att det inte räcker med böcker på hyllor för att man ska kunna tala om läsning. Ett visst antal hyllmeter böcker i skolornas statistik eller i förlagens försäljningssiffror räcker inte för att någon läsning ska äga rum. Det behövs nödvändigtvis också människor – människor som själva läser, som engagerar sig i böckerna och visar att de uppskattar dem.

I en historisk krönika av Konstantin Manasses, skriven i elvahundratalets Konstantinopel, liknas bibliotekarien vid en trädgårdsmästare. Det är en fascinerande liknelse. Man ser framför sig hur bibliotekarien bildligt talat vårdar, stöttar, rensar, göder och beskär boksamlingen för att den ska bära frukt på bästa sätt och bli till nytta och glädje för dem som besöker den välskötta biblioteksträdgården. Ibland kan en viss del av den behöva läggas i träda, ibland kan ny mark behöva brytas i en annan del. Lika snabbt som en trädgård förfaller till en vildvuxen oreda eller ett uttorkat ödeland utan sin trädgårdsmästares omsorger, lika snabbt förfaller ett skolbibliotek och blir obrukbart om det saknar en kunnig bibliotekaries vana hand och öga.

All kultur beror ju av våra mänskliga insatser – och inte minst av skolbibliotekariernas! Det är inte bara ett språkhistoriskt faktum att kultur är en form av odling. Så ett frö: Läs en bok och gläds åt att se ett litet, ännu inte läskunnigt barn härma dig och försöka göra likadant.

Helena Bodin 2013-10-02

https://www.dn.se/dnbok/manifest-las-sa-att-det-syns/

https://www.dn.se/debatt/alla-barn-ska-ha-tillgang-till-bemannat-skolbibliotek/

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)

HELENA BODIN

Bokmässan i Göteborg pågår fortfarande när debattartiklar och manifest hakar på den angelägna frågan om läsningens förutsättningar och möjligheter. Vad det gäller är ett krav (från fyra miljöpartister på DN debatt) på bemannade skolbibliotek till alla barn och en uppmaning att läsa böcker offentligt (se artikel i DN av språkvetaren Patrik Hadenius). Det är omöjligt att inte ge bifall. Självklart behövs skolbibliotekarier. Självklart ska böckerna och vår läsning synas och göra avtryck varhelst vi rör oss i vardagen.

Det viktiga är att båda de här förslagen gör klart att det inte räcker med böcker på hyllor för att man ska kunna tala om läsning. Ett visst antal hyllmeter böcker i skolornas statistik eller i förlagens försäljningssiffror räcker inte för att någon läsning ska äga rum. Det behövs nödvändigtvis också människor – människor som själva läser, som engagerar sig i böckerna och visar att de uppskattar dem.

I en historisk krönika av Konstantin Manasses, skriven i elvahundratalets Konstantinopel, liknas bibliotekarien vid en trädgårdsmästare. Det är en fascinerande liknelse. Man ser framför sig hur bibliotekarien bildligt talat vårdar, stöttar, rensar, göder och beskär boksamlingen för att den ska bära frukt på bästa sätt och bli till nytta och glädje för dem som besöker den välskötta biblioteksträdgården. Ibland kan en viss del av den behöva läggas i träda, ibland kan ny mark behöva brytas i en annan del. Lika snabbt som en trädgård förfaller till en vildvuxen oreda eller ett uttorkat ödeland utan sin trädgårdsmästares omsorger, lika snabbt förfaller ett skolbibliotek och blir obrukbart om det saknar en kunnig bibliotekaries vana hand och öga.

All kultur beror ju av våra mänskliga insatser – och inte minst av skolbibliotekariernas! Det är inte bara ett språkhistoriskt faktum att kultur är en form av odling. Så ett frö: Läs en bok och gläds åt att se ett litet, ännu inte läskunnigt barn härma dig och försöka göra likadant.

Helena Bodin 2013-10-02

https://www.dn.se/dnbok/manifest-las-sa-att-det-syns/

https://www.dn.se/debatt/alla-barn-ska-ha-tillgang-till-bemannat-skolbibliotek/

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)