Biblisk bas för utrotande av fattigdom

På måndag den 17 oktober infaller den internationella dagen för utrotande av fattigdomen i världen. År 1992 antog FN:s generalförsamling en resolution som stadfäste att den 17 oktober varje år skulle ägnas åt denna ödesfråga. Nämnas kan att SIDA på måndag anordnar ett seminarium i ämnet. I de brittiska jesuiternas nättidning Thinkingfaith erbjuder jesuitpater Dominik Markl, lärare i bibelvetenskap vid Heythrop College i London, en biblisk orientering i frågan; Social Justice in the Bible.

Red. Signum