Bilder mellan himmel och jord

Drottning Silvia invigde i förra veckan en utställning i Vatikanmuseerna med verk av Rembrandt van Rijn. Den ekumeniska dialogen kan ta sig många uttryck och en gemensam reflektion utifrån konst och historia kan inspirera oss i sökandet efter kristen enhet idag. Drottning Silvia har liksom Rembrandt en katolsk mor och en protestantisk far. Läs mer här

Red. 2016-11-28