Biometrisk igenkänning ökar i förföljelsen av kristna

Ett antal länder har börjat använda AI och tekniker för biometrisk igenkänning för att spåra och kontrollera religiöst troende rapporterar den brittiska tidskriften The Tablet. Uppgifterna kommer från den internationella organisationen Open Doors, en internationell organisation som arbetar för att stödja förföljda kristna i världen.

I Kina förstördes, stängdes eller konfiskerades 5 500 kyrkor under 2019. Över 90 miljoner kristna är föremål för elektronisk kontroll och kan spåras med biometrisk övervakning och det rapporteras från ett flertal kyrkor att gudstjänstdeltagare måste genomgå ansiktsigenkänning för att få delta. De kinesiska myndigheterna tillåter inte heller att kyrkor sprider material utanför sin egen hemsida om inte myndigheterna först har läst och godkänt materialet.

Den ökande digitala övervakningen har i Kina särskilt oroande konsekvenser, eftersom Kina tillämpar ett ”Social Credit” system.  Av myndigheterna oönskade beteenden leder till dåliga sociala poäng som i sin tur leder till att samhällstjänster blir dyrare och svårare att få tillgång till. Kristna har i vissa regionala rättegångar förlorat sociala poäng när de delat religiöst material mellan sig.

Open Doors varnar också för att användningen av biometriska system för att förfölja religiösa minoriteter kan komma att spridas till Indien där kristna under 2019 drabbades av över tusen attacker och dödshot.

Den ökande övervakningen kommer med all sannolikhet att ha påverkan på katoliker i Kina. Den katolska kyrkan i Kina har varit delad mellan en underjordisk kyrka som var lojal mot Rom och en ”patriotisk” kyrka som var lojal mot Peking. Vatikanen har arbetat med att få till stånd ett provisoriskt avtal med den kinesiska staten för att ena de två grupperna. Den katolska kyrkan i Kina har sedan september 2018 varit en organisation men förföljelsen av kinesiska katoliker har enligt vissa källor ökat och präster har hotats.

De tekniska möjligheterna har också medfört att en ung, urban och digitalt kunnig befolkning har möjligheter att dela information utanför myndigheternas kontroll, och just nu ligger kinesiska kristna ”ett steg före” myndigheterna.

Open Doors har en World Watch List på de 50 länder där förföljelsen mot kristna är värst. På den listan har Kina stigit kraftigt och gått från nummer 43 år 2018 till nummer 23 2019.

 

Red. 2020-01-27

Nyheten från The Tablet återfinns i sin helhet här