Biskop Anders Arborelius tack till påven Franciskus

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Biskop Anders Arborelius tack till påven Franciskus
Swedbank Stadion den 1 november 

Av hela vårt hjärta vill vi tacka Gud för den helige faderns närvaro bland oss. Dessa dagar har varit dagar i trons glädje, vi har förnyats i kärleken och föryngrats i hoppet. Tack vare dig, vår älskade helige fader, är vi nu yngre, gladare och mer uppfyllda av den helige Ande. För oss, katoliker i periferin, var det en gåva och en överraskning, när vi fick veta att den helige fadern ville komma hit.

Tack, helige fader, för att du visat oss din faderliga kärlek, för att du sett på oss med kärlekens blick och för ditt leende. Genom din ödmjukhet och enkelhet har du uppmuntrat och inspirerat oss att mer intensivt leva som Jesu lärjungar och förmedla hans kärlek till vår nästa. Tack för att du talat till alla kristna och påmint oss om vår förpliktelse att tillsammans be och arbeta med större iver för den fullkomliga enheten. Tack för att du har visat för alla i våra länder, att Gud är oss så nära, framför allt för de fattiga, för flyktingarna och för de skyddslösa.

Högt älskade helige fader, på så sätt har du hjälpt oss att återupptäcka barmhärtigheten och kraften i Jesu evangelium i vår nutida värld, där man ofta förlorat tron på honom. Tillsammans med dig vill vi fortsätta att arbeta för Guds rike och alltid förbli förenade i Jesu kärlek med dig som hans ställföreträdare och Petri efterträdare. I vår bön förenar vi oss med dig för att prisa och tacka den Allraheligaste Treenigheten i alla evigheters evighet.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Biskop Anders Arborelius tack till påven Franciskus
Swedbank Stadion den 1 november 

Av hela vårt hjärta vill vi tacka Gud för den helige faderns närvaro bland oss. Dessa dagar har varit dagar i trons glädje, vi har förnyats i kärleken och föryngrats i hoppet. Tack vare dig, vår älskade helige fader, är vi nu yngre, gladare och mer uppfyllda av den helige Ande. För oss, katoliker i periferin, var det en gåva och en överraskning, när vi fick veta att den helige fadern ville komma hit.

Tack, helige fader, för att du visat oss din faderliga kärlek, för att du sett på oss med kärlekens blick och för ditt leende. Genom din ödmjukhet och enkelhet har du uppmuntrat och inspirerat oss att mer intensivt leva som Jesu lärjungar och förmedla hans kärlek till vår nästa. Tack för att du talat till alla kristna och påmint oss om vår förpliktelse att tillsammans be och arbeta med större iver för den fullkomliga enheten. Tack för att du har visat för alla i våra länder, att Gud är oss så nära, framför allt för de fattiga, för flyktingarna och för de skyddslösa.

Högt älskade helige fader, på så sätt har du hjälpt oss att återupptäcka barmhärtigheten och kraften i Jesu evangelium i vår nutida värld, där man ofta förlorat tron på honom. Tillsammans med dig vill vi fortsätta att arbeta för Guds rike och alltid förbli förenade i Jesu kärlek med dig som hans ställföreträdare och Petri efterträdare. I vår bön förenar vi oss med dig för att prisa och tacka den Allraheligaste Treenigheten i alla evigheters evighet.