Biskop i Paraguay avsatt av Vatikanen

Enligt Vatikanradion har påven Franciskus avsatt biskopen i Ciudad del Este, Rogelio Ricardo Livieres Plano [bilden], och utnämnt Ricardo Jorge Valenzuela Ríos, biskop i Villarrica del Espíritu Santo, till apostolisk administrator.

Av uttalandet, som offentliggjordes den 25 september, framgår att påven ”efter noggrant övervägande av de fakta som framkommit vid de apostoliska visitationer, som genomförts av Kongregationen för biskopar och Kongregationen för präster, vid biskopsämbetet, i stiftet och vid seminarierna i Ciudad del Este, beslutat att ersätta biskop Rogelio Ricardo Livieres Plano […] detta grava beslut har fattats av Heliga stolen av synnerliga pastorala skäl till kyrkans i Ciudad del Este och den episkopala gemenskapens i Paraguay bästa.”

Vidare heter det i uttalandet: ”I utövandet av sitt ämbete och i sin egenskap av den ’eviga och synliga principen och grunden för biskoparnas och de troendes enhet’ vädjar den helige fadern till prästerskapet och hela Guds folk i Ciudad del Este att acceptera Heliga stolens beslut i en anda av lydnad, foglighet och med öppna hjärtan, vägledda av tron. Han inbjuder hela kyrkan i Paraguay att under prästerskapets ledning inleda en försoningsprocess syftande till att övervinna partiegoism och oenighet, så att kyrkan, som ”köpts genom Guds egen Sons blod”, inte såras och att ”Kristi hjord” inte berövas Evangeliets glädje.”

Biskop Plano, som tillhör den konservativa rörelsen Opus Dei, hade nyligen kommit på kant med Vatikanen på grund av sin strävan att befordra och sedan beskydda en argentinsk präst, fader Carlos Urrutigoity [bilden], som lämnade stiftet Scranton, Pennsylvania 2004 misstänkt och beskylld för bland annat sexuella övergrepp och förskingring av medel. Han beskrevs av förre biskopen av Scranton, Pennsylvania, som avgick 2009, som ”ett allvarligt hot mot unga människor”. Urrutigoity ställdes inför rätta för sexuellt utnyttjande i ett mycket uppmärksammat mål i Scranton 2002. Vid tidpunkten i fråga blev han och en annan präst, Eric Ensey, suspenderade av den nu pensionerade biskopen James Timlin efter beskyllningar för sexuella övergrepp mot studenter vid St. Gregory’s Academy i Elmhurst, Pennsylvania, ett lärosäte som nu stängts.

Kevin Clarke, America 2014-09-25

Se också artikel i ABC news via denna länk här

Läs om ett annat fall, som Peter Loewe uppmärksammade i Dagens Nyheter, 24 september 2014, via denna länk här och den 26 september här