Biskop William Kenney prisar EU som ett projekt värt att kämpa för

Storbritannien måste delta i reformeringen av den Europeiska unionen säger en biskop, ansvarig för europeiska angelägenheter, som en följd av den valframgång som United Kingdom Independence Party (Ukip) fick i valet till Europaparlamentet.

Biskop William Kenney sade att EU bevarat freden i 60 år och ”är värd att kämpa för”, samt att problem som invandring, fattigdom och arbetslöshet bäst kan lösas i samverkan med andra länder. ”Enligt min mening finns det ett budskap här – den europeiska unionen måste reformeras inifrån”, sade biskopen, som representerar den engelska och walesiska hierarkin i Comece, kommissionen för biskopskonferenserna i den europeiska gemenskapen. ”Men jag inte inse att ett utträde skulle förändra något till det bättre.”

I valet till Europaparlamentet vann Ukip nära 28 procent av den brittiska väljarkåren – den största andelen – och distanserade därmed fransmännens 25 procent röster på Front National. Över hela unionen märktes en ökning av antalet anti-EU-partier, bland vilka somliga har nationalistiska inslag.

I ett uttalande med anledning av valet sade kardinal Reinhard Marx, medlem av påven Franciskus åttahövdade kardinalsråd och ordförande i Comece, att ”det är oroande att stödet för partier som förkastar den europeiska integrationen ökat. I somliga medlemsstater, som Frankrike, Danmark och Storbritannien lyckades de till och med få en majoritet av rösterna. Vissa av dessa partier är inte bara populistiska, utan nationalistiska och främlingsfientliga”.

Dessa uttalanden skedde med anledning av att den politiska debatten om Europa kokade över i en församling, då en Ukipkandidat utmanade en präst mitt under mässan. Clive McNally, som förra veckan misslyckades att vinna en plats i fullmäktige i Stratford-upon-Avon-distriktet, ställde sig upp och avbröt prästens homilia i syfte att förkasta vad han senare beskrev som ”ett uppenbart politiskt ställningstagande […] genom att vädja till illa genomtänkta och missledande fördomar”.

McNally sade till The Tablet: ”Jag var tvungen att ställa mig upp […] jag blev chockerad av att han malde på om hur framgångsrik EU varit i att undvika krig, varefter han citerade en representant för Ukip, som jag senare fick reda på hade sparkats ut ur partiet 12 månader tidigare för rasistiska kommentarer om muslimer. Jag spetsade öronen när han gick så långt att han hävdade att man inte kunde vara kristen, minst av allt katolik, om man röstade på Ukip.”

Prästen, fader Ramsey, tillbakavisade McNallys påståenden: ”Jag är rädd att herr McNally antingen misstagit sig eller är oärlig när han hävdar att jag gjort ett partpolitiskt uttalande i en predikan nyligen. Homilian handlade om evangelietexten och jag visade på Robert Schuman, vars vision av EU byggde på den katolska socialläran, syftande till att bevara freden i ett Europa hemsökt av krig.”

”Församlingsbor är villiga att intyga att jag ställde en fråga om Ukip, låt vara starkt formulerad, för att visa avståndet mellan Ukips politik och den katolska socialläran, som lett till uppkomsten av EU”.

Fader Ramsey pekade på att ledaren för Ukips ungdomsförbund, Sanya-Jeel Thandi, lämnat partiet då hon funnit att det var rasistiskt. ”Folk här undrar om Ukip är rasistiskt eller ej”, tillade fader Ramsey.

The Tablet 2014-05-30, Paul Wilkinson och Christopher Lamb

William Kenney är hjälpbiskop i stiftet Birmingham och var hjälpbiskop i Stockholms katolska stift 1987–2006.

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Storbritannien måste delta i reformeringen av den Europeiska unionen säger en biskop, ansvarig för europeiska angelägenheter, som en följd av den valframgång som United Kingdom Independence Party (Ukip) fick i valet till Europaparlamentet.

Biskop William Kenney sade att EU bevarat freden i 60 år och ”är värd att kämpa för”, samt att problem som invandring, fattigdom och arbetslöshet bäst kan lösas i samverkan med andra länder. ”Enligt min mening finns det ett budskap här – den europeiska unionen måste reformeras inifrån”, sade biskopen, som representerar den engelska och walesiska hierarkin i Comece, kommissionen för biskopskonferenserna i den europeiska gemenskapen. ”Men jag inte inse att ett utträde skulle förändra något till det bättre.”

I valet till Europaparlamentet vann Ukip nära 28 procent av den brittiska väljarkåren – den största andelen – och distanserade därmed fransmännens 25 procent röster på Front National. Över hela unionen märktes en ökning av antalet anti-EU-partier, bland vilka somliga har nationalistiska inslag.

I ett uttalande med anledning av valet sade kardinal Reinhard Marx, medlem av påven Franciskus åttahövdade kardinalsråd och ordförande i Comece, att ”det är oroande att stödet för partier som förkastar den europeiska integrationen ökat. I somliga medlemsstater, som Frankrike, Danmark och Storbritannien lyckades de till och med få en majoritet av rösterna. Vissa av dessa partier är inte bara populistiska, utan nationalistiska och främlingsfientliga”.

Dessa uttalanden skedde med anledning av att den politiska debatten om Europa kokade över i en församling, då en Ukipkandidat utmanade en präst mitt under mässan. Clive McNally, som förra veckan misslyckades att vinna en plats i fullmäktige i Stratford-upon-Avon-distriktet, ställde sig upp och avbröt prästens homilia i syfte att förkasta vad han senare beskrev som ”ett uppenbart politiskt ställningstagande […] genom att vädja till illa genomtänkta och missledande fördomar”.

McNally sade till The Tablet: ”Jag var tvungen att ställa mig upp […] jag blev chockerad av att han malde på om hur framgångsrik EU varit i att undvika krig, varefter han citerade en representant för Ukip, som jag senare fick reda på hade sparkats ut ur partiet 12 månader tidigare för rasistiska kommentarer om muslimer. Jag spetsade öronen när han gick så långt att han hävdade att man inte kunde vara kristen, minst av allt katolik, om man röstade på Ukip.”

Prästen, fader Ramsey, tillbakavisade McNallys påståenden: ”Jag är rädd att herr McNally antingen misstagit sig eller är oärlig när han hävdar att jag gjort ett partpolitiskt uttalande i en predikan nyligen. Homilian handlade om evangelietexten och jag visade på Robert Schuman, vars vision av EU byggde på den katolska socialläran, syftande till att bevara freden i ett Europa hemsökt av krig.”

”Församlingsbor är villiga att intyga att jag ställde en fråga om Ukip, låt vara starkt formulerad, för att visa avståndet mellan Ukips politik och den katolska socialläran, som lett till uppkomsten av EU”.

Fader Ramsey pekade på att ledaren för Ukips ungdomsförbund, Sanya-Jeel Thandi, lämnat partiet då hon funnit att det var rasistiskt. ”Folk här undrar om Ukip är rasistiskt eller ej”, tillade fader Ramsey.

The Tablet 2014-05-30, Paul Wilkinson och Christopher Lamb

William Kenney är hjälpbiskop i stiftet Birmingham och var hjälpbiskop i Stockholms katolska stift 1987–2006.