Biskopar kräver strängare lagstiftning för multinationella företag

110 katolska biskopar skrev nyligen under ett uttalande som kräver att stater ska införa strängare lagar för multinationella företag. ”Nu mer än någonsin”, skriver de, ”behöver vi lagstifta om obligatorisk företagsbesiktning för att hindra företags oegentligheter och säkerställa en global solidaritet.” Uttalandet kräver att stater ska reglera företagens aktivitet och underställa dem lagen.

Biskoparna menar att ekonomin måste underordnas och vara inrättad efter rättvisa kriterier och människans okränkbara värde. Den måste dessutom respektera miljön och omvärlden. Biskoparna uppmärksammar också hur pandemin har blottlagt hur prekär många arbetares ställning är idag.

Utan den nödvändiga lagstiftningen, menar biskoparna, kommer transnationella korporationer obehindrat fortsätta att skattefuska, kränka mänskliga rättigheter, bryta mot arbetslagar och förstöra hela ekosystem.

Merparten av biskoparna som har undertecknat kommer från länder där orättvisan från transnationella korporationer är mest påtaglig, som Indien, Myanmar, Uganda, och Colombia. Samtidigt har många biskopar från Europa också skrivit under, för att betona att Europa också bär ett ansvar i frågan.

Red. 2020-07-07

Detta är en nyhetstext. Hela nyheten kan läsas via denna länk. Biskoparnas uttalande i sin helhet kan läsas här (pdf).