Biskopar uppmanar till ambitiös skapelsevård

Samtidigt som biskopssynoden om ungdomar och kallelser går mot sitt slut, samlades ledare för världens biskopskonferenser, genom deras organ på kontinental nivå, till en uppmaning med krav på ambitiös och omedelbar hantering av klimatförändringarna. Siktet är inställt på biskopssynoden om Amazonas 2019, där klimatförändringar och miljö förväntas vara i fokus.

Kardinal Oswald Gracias av Mumbai (Bombay), Indien, ordförande för de asiatiska biskopskonferenserna federation, konstaterade att det med tanke på den nyss avslutade synoden om ungdomar vore ”kriminellt av oss, och av samhället, om vi inte gör Jorden beboelig för dem.”

Biskopskonferensernas uttalande är skrivet tillsammans med bland annat Caritas Internationalis och Global Catholic Climate Movement, och uppmanar världen att inte vänta på tekniska lösningar utan söka ”snabba och radikala förändringar”.

Ärkebiskop Hollerich av Luxemburg, ordförande för biskopskonferenserna inom EU (ComECE), lyfte vikten av medvetenhet om ekonomiska flöden, vilket till exempel kan innebära en översyn av stiftens riktlinjer för investeringar. Han påpekade också att europeiska ledare måste se att Europa inte är avskilt från resten av världen – de senaste årens många inflyttade i Europa kommer att bli allt fler när fattigare områden blir obeboeliga.

Aktivisten Joseph Moeono-Kolio, som är samoansk synodobservatör, betonade hur viktigt kyrkans arbete är. Han beskrev hur havshöjningen långsamt äter upp samhällen i Stilla havet, hur gamla begravningsplatser eroderas och ungdomarna flyr. I hans hemland blir kyrkan mycket påtagligt en asyl, genom att kyrkor av sten och betong hör till de få hus som kan stå emot de allt oftare förekommande cyklonerna.

”Klimatförändringarna är mer än vetenskap, politik och ideologi,” sa han. ”Jag tror att vi ibland blir så nedtryckta att vi inte förmår handla.”

Han fortsatte: ”Låt mig påminna om att klimatförändringarna har ett mänskligt ansikte. Om vi inte gör någonting, kommer vi alla att vara det ansiktet.”

Red. 2018-10-29

Källa: Crux Now