Blasfemisk teaterpjäs väcker motreaktioner i kyrkan

Nu har teaterpjäsen som under hösten väckte uppmärksamhet i Paris nått Italien. De 24–28 januari visas föreställningen på en scen, Teatro Parenti, i Milano. Titeln säger inte mycket; Apropå begreppet Guds Sons ansikte. När ridån går upp ser åskådarna en stor bild på Jesu ansikte. Det är den berömda målningen ”Salvador Mundi”, av Antonello da Messina från 1465. Men när ridån går ner är detta ansikte täckt av något som ska likna avföring.

Den 14 januari publicerade Milanos katolska stift ett pressmeddelande som uppmanar till ”respekt för de många i Milano som i Kristi ansikte ser Guds inkarnation, den mänskliga fullkomligheten och meningen med existensen”. Stiftet skriver även att teatern borde se över ”den sociala dimensionen i yttrandefrihet”, och uppmanar samtidigt till lugn i de kristnas reaktioner med orden: ”reaktionen för att uttrycka sitt ogillande får inte vara överdriven, inte heller verbalt”.

Den 16 januari kom ett uttalande från Statssekretariatet angående teaterpjäsen. Uttalande var ett svar till dominikanpater Giuseppe Cavalcoli. Han hade skrivit ett brev till påven, och uttryckt hur upprörd han och de troende i församlingarna i Bologna var över över den ”ovärdiga och hädiska pjäsen” och ”det allvarliga kränkande av vår gudomliga frälsare Jesus Kristus” som kommer till uttryck i föreställningen.

Peter B. Wells på Statsekretariatet svarade klart och tydligt med att konstatera att det rör sig om ”en kränkning av Jesus Kristus och de kristnas religiösa övertygelser”. Han tillägger att man ”hoppas att detta slag av bristande respekt möter en stark och samlad motreaktion av den kristna gemenskapen, upplyst och vägledd av dess pastorer.” Å ena sidan uttrycker katolska kyrkan klart och tydligt att det rör sig om en kränkande föreställning. Samtidigt finns det en oro för att de kristnas reaktioner går över styr.

Den italienska dagstidningen Corriere della Sera angrep i en artikel skriven av Pierluigi Battista den 18 januari, de katolikerna som har organiserat sig för att demonstrera i närheten av teatern den 24:e januari, genom att be rosenkransen till Jungfru Maria Reparatrix. I samband med föreställningen kommer man även på flera platser runt om i Italien att fira mässor i samma syfte.

Vid en presskonferens den 19 januari pater Federico Lombardi, Vatikanens presschef, klargjorde kyrkans ställning i frågan. Pater Lombardi meddelade att kardinal Scola, ärkebiskopen av Milano är i linje med Statssekretariatets telegram, även om den italienska biskopskonferensen ännu inte har uttalat sig. Statssekretariatet uppmanar de italienska biskoparna till en stark och samlad motreaktion.

Luigi Negri, biskop av San Marino-Montefeltro skrev en lång artikel i La Bussola Quotidiana, den 16 januari, där han belyser att det inte rör sig om en ensam, isolerad händelse, utan snarare om ”ett utbrett fenomen i ett samhälle som präglas av en antikristen ideologi”, där en bristande respekt för Gud, för helgonen och för religionen är konstant. Han säger att kyrkan inte får tiga. ”Om den inte agerar i detta fall, när ska den då agera?” Vidare: ”Det rör sig om en genomtänkt önskan att eliminera den kristna traditionen, och i det här fallet angripa trons kärna”, säger biskopen.

Den italienska författaren Rino Camilleri skriver i samma tidning att för att göra en sådan här pjäs måste man vara besatt av religion, och hänvisar till en intervju med regissören Castellucci från 2002, i den australiensiska tidningen Real Time, under titeln ”Konstens ängel är Lucifer” (nr 52, december-januari 2002), då han presenterade ett verk med titeln Genesis. I denna mindre kända pjäs, en mörk version av skapelseberättelsen är det inte kärleken som ligger bakom skapelsen, utan ett stort misstag. Det är inte kärleken som regerar i universum, utan grymheten.

Vatikanradion, svenska avdelningen 2012-01-20

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Nu har teaterpjäsen som under hösten väckte uppmärksamhet i Paris nått Italien. De 24–28 januari visas föreställningen på en scen, Teatro Parenti, i Milano. Titeln säger inte mycket; Apropå begreppet Guds Sons ansikte. När ridån går upp ser åskådarna en stor bild på Jesu ansikte. Det är den berömda målningen ”Salvador Mundi”, av Antonello da Messina från 1465. Men när ridån går ner är detta ansikte täckt av något som ska likna avföring.

Den 14 januari publicerade Milanos katolska stift ett pressmeddelande som uppmanar till ”respekt för de många i Milano som i Kristi ansikte ser Guds inkarnation, den mänskliga fullkomligheten och meningen med existensen”. Stiftet skriver även att teatern borde se över ”den sociala dimensionen i yttrandefrihet”, och uppmanar samtidigt till lugn i de kristnas reaktioner med orden: ”reaktionen för att uttrycka sitt ogillande får inte vara överdriven, inte heller verbalt”.

Den 16 januari kom ett uttalande från Statssekretariatet angående teaterpjäsen. Uttalande var ett svar till dominikanpater Giuseppe Cavalcoli. Han hade skrivit ett brev till påven, och uttryckt hur upprörd han och de troende i församlingarna i Bologna var över över den ”ovärdiga och hädiska pjäsen” och ”det allvarliga kränkande av vår gudomliga frälsare Jesus Kristus” som kommer till uttryck i föreställningen.

Peter B. Wells på Statsekretariatet svarade klart och tydligt med att konstatera att det rör sig om ”en kränkning av Jesus Kristus och de kristnas religiösa övertygelser”. Han tillägger att man ”hoppas att detta slag av bristande respekt möter en stark och samlad motreaktion av den kristna gemenskapen, upplyst och vägledd av dess pastorer.” Å ena sidan uttrycker katolska kyrkan klart och tydligt att det rör sig om en kränkande föreställning. Samtidigt finns det en oro för att de kristnas reaktioner går över styr.

Den italienska dagstidningen Corriere della Sera angrep i en artikel skriven av Pierluigi Battista den 18 januari, de katolikerna som har organiserat sig för att demonstrera i närheten av teatern den 24:e januari, genom att be rosenkransen till Jungfru Maria Reparatrix. I samband med föreställningen kommer man även på flera platser runt om i Italien att fira mässor i samma syfte.

Vid en presskonferens den 19 januari pater Federico Lombardi, Vatikanens presschef, klargjorde kyrkans ställning i frågan. Pater Lombardi meddelade att kardinal Scola, ärkebiskopen av Milano är i linje med Statssekretariatets telegram, även om den italienska biskopskonferensen ännu inte har uttalat sig. Statssekretariatet uppmanar de italienska biskoparna till en stark och samlad motreaktion.

Luigi Negri, biskop av San Marino-Montefeltro skrev en lång artikel i La Bussola Quotidiana, den 16 januari, där han belyser att det inte rör sig om en ensam, isolerad händelse, utan snarare om ”ett utbrett fenomen i ett samhälle som präglas av en antikristen ideologi”, där en bristande respekt för Gud, för helgonen och för religionen är konstant. Han säger att kyrkan inte får tiga. ”Om den inte agerar i detta fall, när ska den då agera?” Vidare: ”Det rör sig om en genomtänkt önskan att eliminera den kristna traditionen, och i det här fallet angripa trons kärna”, säger biskopen.

Den italienska författaren Rino Camilleri skriver i samma tidning att för att göra en sådan här pjäs måste man vara besatt av religion, och hänvisar till en intervju med regissören Castellucci från 2002, i den australiensiska tidningen Real Time, under titeln ”Konstens ängel är Lucifer” (nr 52, december-januari 2002), då han presenterade ett verk med titeln Genesis. I denna mindre kända pjäs, en mörk version av skapelseberättelsen är det inte kärleken som ligger bakom skapelsen, utan ett stort misstag. Det är inte kärleken som regerar i universum, utan grymheten.

Vatikanradion, svenska avdelningen 2012-01-20