Bli kvar i min kärlek – ekumeniska böneveckan

”Vi lever i en tid som är både bekymmersam och storartad, en farlig tid, där ingenting skyddar själen, där snabba och hela mänskliga landvinningar tycks svepas bort […] Vi kristna, som känner det fulla värdet av ett andligt liv, bär på ett enormt ansvar och måste förverkliga det, genom att ena och hjälpa varandra, genom att skapa krafter av lugn, tillflyktsorter av fred och levande centra, där människors tystnad ropar efter Guds skapande ord. Detta är en fråga om liv och död.”

Så skrev år 1938 moder Geneviève Micheli, en av grundarna av den ekumeniska (med reformert ursprung men sedermera med även lutherska och anglikanska systrar) kommuniteten Grandchamp i Schweiz. Kommuniteten, som har nära samarbete bland annat med kommuniteten i Taize, har haft uppdraget att utforma materialet för den ekumeniska böneveckan 2021, som nu är i full gång. Böneveckans tema är i år ”Bli kvar i min kärlek, så ska ni bära rik frukt” och dagarnas fördjupningar är hämtade ur Johannesevangeliet 15:1–17.

Systrarna i Grandchamp. Bilden hämtad från Vatican News.

Påven uppmärksammade den pågående böneveckan såväl efter söndagens Angelus som i onsdagens digitalt sända audiens: ”Låt oss i dessa dagar be tillsammans så att Jesu önskan kan uppfyllas att alla ska vara ett: enheten är alltid överlägsen konflikten.”

Vanliga år brukar böneveckan på många orter innebära besök hos varandra, gemensamma gudstjänster och andakter, gemensamma lokala vallfärder och andra församlings- och samfundsöverskridande sammankomster. I år får vi istället öva oss i att be tillsammans utan att mötas fysiskt. Många församlingar och lokala kristna råd ordnar digitala andakter.

På stiftsnivå i Stockholms katolska stift kan tipsas om att Katolska ekumeniska nämndens nytillträdde ordförande, dominikanpater Pierre-André Mauduit, håller korta andakter på Youtube med dagens evangelietext ur böneveckans material.

Red. 2021-01-20

Böneveckan på Vatikanradion
Söndagens Angelus på Vatikanradion
Onsdagens audiens på Vatikanradion

Kommunitetens Grandchamps webbplats (engelska)

Temat för böneveckan på Sveriges kristna råds webbplats
Böneveckans material på svenska
Böneveckans material på andra språk

Pierre-André Mauduit på Youtube