Bokpresentation: The Eucharist – Its Origins and Contexts

Ett stort bokverk om den eukaristiska måltiden, dess religionshistoriska bakgrund och plats i den tidiga kyrkan fram till 600-talet, presenteras på Newmaninstitutet i Uppsala den 2 december. Utgivare är David Hellholm (Oslo) och Dieter Sänger (Kiel).

Verket är ett samlingsverk i tre volymer om sammanlagt 2 000 sidor och består av drygt 70 kapitel som behandlar snart sagt alla aspekter hos den eukaristiska måltiden, dess religionshistoriska bakgrund och vidareutveckling under kyrkans första 600 år. Bland författarna finns några av Newmaninstitutets lärare, såsom Anders Ekenberg och Håkan Ulfgard. Moderator för bokpresentationen är Signums medarbetare Tord Fornberg.

Plats: Newmaninstitutets aula, Slottsgränd 6, Uppsala.

Tid: Lördagen den 2 december 2017, kl. 15–17.

David Hellholm och Dieter Sänger (red.), The Eucharist – Its Origins and Contexts, 3 volymer, (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 376; Tübingen: Mohr Siebeck 2017)

Red. 2017-11-27