Bön för konvertiter i asylprocess

I samband med att Sveriges kristna råds styrelse sammanträdde på torsdagen, uppmanade landets kristna ledare till bön för konvertiter i asylprocessen.

Ett kors av tända ljus.

Bild Mikael Stjernberg/SKR

En böndag är utlyst 16 januari 2020, ett år efter att många samlades till en ljusmanifestation för asylsökande och flyktingar som funnit kristen tro. Manifestationen var en protest mot Migrationsverkets handläggning av konvertiter, som lider av brister. Dessa är såväl rena kunskapsbrister som svårigheter att finna tolkar som på ett bra sätt kan översätta religiösa erfarenheter och kunskaper.

Biskop Anders Arborelius konstaterar att behandlingen av konvertiter belyser den svaga ställning religionsfriheten har i Sverige, och den oförståelse som ofta möter dem som bärs av en tro. Sveriges kristna råd får ofta brev från församlingar och enskilda kristna som engagerat sig antingen i enskilda ärenden eller i frågan på mer strukturell nivå. Rådet har under lång tid fört dialog med Migrationsverket och ansvariga politiker om bristerna, särskilt om huruvida det är teologiska sakkunskaper (ibland på en nivå som teologer debatterat i sekler eller där det finns skillnader mellan olika kristna traditioner) eller ett konkret, praktiskt kristet liv som är det avgörande.

Sveriges kristna råd har också under lång tid arbetat med att utbilda församlingar som möter asylsökande och flyktingar. Det handlar om sådant som vikten av att låta en konversion ta tid och om behovet av god utbildning såväl i den aktuella kristna traditionen som i bibelkunskap för den som önskar bli kristen.

För den som vill veta mer om hur Stockholms katolska stift och andra i landet verksamma kristna gemenskaper arbetar gemensamt i Sveriges kristna råd med konvertiter i asylprocess, finns en beskrivning av arbetet på denna plats. Dagens pressmeddelande hittas på denna plats.

Bön för konvertiter och engagerade:

Gud,
du som har skapat och älskar alla människor
och ser på oss med stor barmhärtighet,
beskydda dem som har drivits på flykt.
Vi ber särskilt för våra systrar och bröder
som utvisas mot sin vilja till länder med svår förföljelse.
Tack för att du står på deras sida.
Vi ber att de system
som utsätter människor för livsfarliga situationer
bryts ner och förändras.
Tack för att du hör vår bön.

Jesus Kristus,
du som vandrar med oss
och gett oss uppdrag att vara ljus och salt i världen.
Vi ber särskilt för kvinnor och män som öppnar sitt hjärta för människor på flykt.
Tack för att du är med dem.
Ge dem kraft och tro
och omslut dem med kärlek.
Tack för att du hör vår bön.

Heliga Ande,
du som tröstar, förnyar och utmanar.
Du ser vår frustration som vi bär över vårt lands brister
i mötet med asylsökande och konvertiter.
Låt vår vrede vara helig och stärk den profetiska rösten.
Tack för att du hör vår bön.
I Jesu namn
Amen.

Red. 2019-12-06