Bornemark utmanar ateister

I en understreckare i Svenska Dagbladet den 2 mars tog Jonna Bornemark (docent i filosofi samt lärare och forskare vid Centrum för praktisk kunskap, ­Södertörns högskola) utifrån samtida forskning kritisk ställning till ateismen. Hennes artikel finns via denna länk

Christer Sturmark svarade med en replik, läs här via denna länk

Varpå författaren Stephen Ledrew och Jonnna Bornemark skrev repliker som kan läsas via denna länk

Signums hemsida har haft några inlägg som ligger nära Bornemarks synpunkter. Läs till exempel Göran Sundströms inlägg via denna länk här

Red. 2016-03-11