”Bort i parken konserterar Sorglösa Brunns oktett”

av SVEN HEILO
Ann-Marie Nilsson, docent i musikvetenskap i Uppsala och althornist i oktetten ”Ehnstedts Eftr” har nyligen kommit ut med en bok om hälsobrunnar och badortsliv, samt den musik som spelades för brunnsgästerna: Musik till vatten och punsch – Kring svenska blåsoktetter vid brunnar, bad och beväringsmöten.

Hälsobrunnarna var föregångare till vår tids spa och livet vid dem sommartid ansågs vara hälsobringande, med sund diet, promenader i naturen och i förekommande fall bad. Brunnsvattnets helbrägdagörande egenskaper kan man betvivla och har man som undertecknad vid en spelning vid Ronneby brunn smakat det gulaktiga vattnet förstår man ”strax på punsch hörs mången ropa”, fastän vattnet just där inte smakar järnfilspån, utan något annat oidentifierbart.

Blåsoktetterna utgjordes vanligast av två klarinetter, Esskornett, B-kornett, althorn, tenorbasun, tenorhorn och tuba, samt i vissa fall slagverk. De spelade ett brett utbud av den tidens ”underhållningsmusik”, till exempel ”äkta marscher från Tyrolen”, ”Alpens ros” och gamla ”Edelweiss”, men även mera avancerade stycken såsom ouvertyrer till operetter och lätta klassiker.

Ann-Marie Nilssons bok är ett gediget verk på över 600 sidor, rikt illustrerad och med en CD-skiva som ljudbilaga, med tidstypisk brunnsmusik, plus Povel Ramels odödliga pastisch ”Sorglösa Brunn”. Boken kan varmt rekommenderas till er som vill uppleva lite sekelskiftesatmosfär och ha nöjsam sommarlektyr med musik till.

Sven Heilo 2017–08-14